Ondernemingskamer stelt onderzoek in naar crisis L1

De Ondernemingskamer (OK) heeft besloten de bestuurlijke crisis bij de Limburgse omroep L1 te gaan onderzoeken. Voor de looptijd van het onderzoek stelt de OK een tweede bestuurder aan en een vierde commissaris, die een beslissende stem krijgt in de raad van commissarissen (RvC).

28 april 2021 | Door redactie

De Ondernemingskamer (OK) constateert in haar beschikking dat de onderlinge verhoudingen bij de regionale omroep L1 ernstig zijn verstoord. Volgens de OK is onderzoek naar het functioneren van alle betrokken partijen binnen L1 noodzakelijk om de orde te herstellen. De tijdelijke aanstelling van een tweede bestuurder en een vierde commissaris moet rust brengen in de organisatie en de slagkracht van het bestuur en de RvC vergroten. De OK maakt de namen van de onderzoeker en de tijdelijke bestuurder en commissaris later deze week bekend.

OK gaat rol RvC, OR en hoofdredactie onderzoeken

De OK wil onder andere onderzoek doen naar de rol van de RvC bij de benoeming van de huidige bestuurder en de werving en selectie van een tweede bestuurder. De OK stelt een vierde commissaris aan, omdat de RvC op dit moment niet in staat is om effectief in te grijpen. Deze vierde commissaris krijgt een beslissende stem in de RvC. Daarnaast wil de OK het functioneren en de houding van de ondernemingsraad (OR) en hoofdredactie ten opzichte van de bestuurder onderzoeken. De OK vindt hun optreden namelijk onprofessioneel. Omdat de OR een gekozen medezeggenschapsorgaan is, wil de OK echter niet ingrijpen in de samenstelling van de raad. Volgens de OK is tot nu toe niet gebleken dat de verhoudingen op scherp zijn komen te staan door toedoen van de huidige bestuurder. De OK vindt de tijdelijke aanstelling van een tweede bestuurder wel wenselijk om de onderlinge verstandhoudingen te verbeteren.

RvC lijnrecht tegenover OR en hoofdredactie

De RvC van L1 stapte naar de OK met het verzoek om de bestuurlijke crisis bij de omroep te onderzoeken. Er zou al lange tijd sprake zijn van een machtsstrijd binnen de organisatie. De RvC beschuldigt de OR en hoofdredactie van het ontstaan van de crisis. Volgens de OR en hoofdredactie is de crisis juist het gevolg van gebrekkig functioneren van de RvC en een autoritaire stijl van leidinggeven van de nieuwe bestuurder. Beide partijen drongen bij de OK aan op het tijdelijk aanstellen van een tweede bestuurder.
Gerechtshof Amsterdam, 26 april 2021, ECLI (verkort): 1147

Update 30 juni 2021:

L1-bestuurder Peter Elbers is op non-actief gesteld. Dat maakte de raad van commissarissen (RvC) gisteren bekend. De RvC gaat met Elbers in gesprek over zijn toekomst bij de Limburgse omroep. Dit besluit moet een einde maken aan het slepende conflict tussen de bestuurder en de werknemers van L1.