Ondernemingsraad Eneco dreigt naar rechter te stappen

27 september 2017 | Door redactie

De centrale ondernemingsraad (COR) van Eneco dreigt namens de 3.500 werknemers van het energiebedrijf met een rechtszaak. De werknemers zijn bang dat een verkoop van aandelen zal leiden tot baanverlies en dat de nieuwe eigenaar zich niet zal richten op duurzaamheid.

Eneco maakt sinds begin dit jaar geen onderdeel meer uit van netbeheerder Stedin. De aandelen van het energiebedrijf zijn in handen van 53 gemeenten, die van deze aandelen af lijken te willen. Verkoop hiervan kan wel € 2,5 miljard of meer opleveren. Eind oktober moeten alle aandeelhouders een standpunt hebben ingenomen over de verkoop van de aandelen en de werknemers zijn bang dat de gemeenten voor het grote geld gaan. Daarom trekt de COR nu aan de bel. De raad eist dat de nieuwe eigenaar de banen van de werknemers garandeert en dat duurzaam ondernemen een focuspunt blijft voor de organisatie.

COR Eneco onderzoekt mogelijkheden voor goede oplossing

De COR onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om gemeenten, werknemers en stakeholders te laten overleggen over de best mogelijke uitkomst voor alle betrokken partijen. Een OR heeft volgens artikel 25 lid1a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) adviesrecht (tool) over de overdracht van de zeggenschap over de organisatie of een onderdeel daarvan. Een OR kan bij het beantwoorden van de adviesaanvraag over de overname van de aandelen besluiten voorwaarden te stellen. De bestuurder moet hierna de OR zijn beargumenteerde beslissing mededelen. Als die beslissing afwijkt van het advies van de OR, kan de raad de beslissing aanvechten bij de Ondernemingskamer (OK) (tool). De COR van Eneco is bereid om de zaak bij de OK uit te vechten als een nieuwe eigenaar niet alle werknemers over wil nemen en de lijn van duurzaam ondernemen niet voort wil zetten. 

Update 23 oktober 2017: Inmiddels heeft de grootste aandeelhouder (31,7%), gemeente Rotterdam, besloten zijn aandelen te verkopen. Die verkoop zou de gemeente Rotterdam mogelijk € 900 miljoen kunnen opleveren. Als voldoende gemeenteraden instemmen met verkoop, kan een commerciële partij een meerderheidsbelang bemachtigen. De COR krijgt geen inzage in de overeenkomst met het adviesbureau dat de eventuele verkoop begeleidt.