OR mag adviseren maar vraagt OK toch om uitspraak

25 januari 2019 | Door redactie

De bemiddeling door de Ondernemingskamer (OK) tussen de gemeente Almelo en haar ondernemingsraad (OR) werpt vruchten af. Toch heeft de OR de OK gevraagd om een uitspraak te doen in de rechtszaak die de raad begin december tegen de gemeente aanspande. De OR was naar de rechter gestapt om een geschil over het adviesrecht bij een reorganisatie van de gemeente.

De OR en de gemeentesecretaris van de gemeente Almelo hebben in een brief naar de ambtenaren van de gemeente geschreven dat de OR nogmaals gaat adviseren over het formatieplan van de gemeente Almelo. Hiervoor ontvangt de OR dit keer wél de inrichtingsplannen. Hier had de OR eerder tevergeefs om verzocht. Omdat de OR de inrichtingsplannen bij het formatieplan miste, kon de raad het voorgenomen besluit over de reorganisatie niet ondersteunen. 

Bestuurder moet afwijking van OR-advies onderbouwen

Nadat de OR het advies aan de gemeente had uitgebracht, liet de gemeente liet weten het formatieplan toch door te zetten. Zij onderbouwde echter niet waarom ze afweek van het OR-advies. De bestuurder is dit echter wel verplicht (artikel 25, lid 5 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). Begin december ging de OR van de gemeente Almelo in beroep bij de Ondernemingskamer. De gemeente Almelo is al sinds maart 2018 bezig met de reorganisatie.

Bemiddeling OK levert resultaat op voor OR

In de rechtszaak eind december gingen de OR en de gemeente Almelo akkoord met bemiddeling door de OK. De bemiddeling heeft voor de OR resultaat opgeleverd. De OR gaat nu ook adviseren over de inrichtingsplannen van de gemeente. In de gezamenlijke brief die de OR en de gemeentesecretaris aan de ambtenaren stuurden, schrijven zij dat zij erop vertrouwen dat OR en gemeente een open en constructief gesprek kunnen voeren over het formatieplan en inrichtingsplannen. De OK, OR en gemeente zetten de bemiddeling echter voort en wachten nu de uitspraak van de OK af. De OK doet op 18 februari uitspraak, tenzij OR en gemeente het eerder eens worden.

UPDATE 1 FEBRUARI 2019

Na bemiddeling van de OK zijn de OR en de gemeente Almelo donderdagmiddag tot overeenstemming gekomen. De OR heeft de rechtszaak tegen de gemeente ingetrokken en gaat nu adviseren over het voorgenomen besluit over het formatieplan, inclusief de inrichtingsplannen. De gemeente heeft het voorgenomen besluit op enkele punten aangepast. Niet bekend is over welke punten dit gaat.