OR sleept UWV voor rechter om negeren OR-advies

1 maart 2019 | Door redactie

De OR van UWV stapt naar de Ondernemingskamer om een rigoureuze en prijzige ICT-vernieuwing tegen te gaan. De bestuursvoorzitter heeft de OR onlangs laten weten het advies van de OR te negeren en het project toch uit te voeren.

UWV wil een ICT-vernieuwing doorvoeren en zo verouderde software in stappen updaten of vervangen. Het project gaat  € 500 miljoen kosten. Daarnaast zal UVW speciaal voor dit project vier extra directeuren en managers in dienst nemen die de ICT-vernieuwing in goede banen moeten leiden door de nieuwste managementtechnieken toe te passen (zoals agile werken). Na twee jaar overleg heeft de bestuursvoorzitter van UWV nu per brief aan de OR laten weten de bezwaren van de OR naast zich neer te leggen en het OR-advies (tool) te negeren (de interne communicatie is in handen van de Volkskrant). Vanaf 11 maart zal het bestuur overgaan tot uitvoering van het besluit. De OR is nu naar de Ondernemingskamer gestapt om de uitvoering van het project tegen te houden. Ondertussen blijven de partijen wel met elkaar in gesprek.

OR vreest kosten, onduidelijkheid en mislukking

Zowel de werknemers als de OR van UWV zijn bezorgd over de gevolgen van de ICT-vernieuwing. Zo vrezen ze niet alleen de enorme kosten, maar ook een onduidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden door de komst van nog eens extra leidinggevenden. Ook storen de werknemers zich aan de fikse salarissen van de nieuwe directeuren en managers. Werknemers en de OR zijn er van overtuigd dat het project zal mislukken. Die overtuiging is mede gebaseerd op ervaringen in het verleden met vergelijkbare projecten die mislukten. Als gevolg daarvan besteedt UWV jaarlijks  ongeveer € 250.000 aan automatisering. Als de Ondernemingskamer de OR in het gelijk stelt, zal UWV het besluit en de gevolgen daarvan moeten terugdraaien.

Beroep Ondernemingskamer kan tot verschillende uitkomsten leiden

Artikel 26 van de Wet op de ondernemingsraden geeft de OR beroepsrecht. Dit recht kan de OR inzetten om een beroep in te stellen bij de Ondernemingskamer (tool), bijvoorbeeld als de bestuurder een advies van de OR negeert. Zo’n beroep kan leiden tot verschillende uitkomsten. In 2009 stapte de OR van UWV ook naar de rechter. UWV had de OR toen niet om advies gevraagd voor een adviesplichtig besluit. De Ondernemingskamer stelde de OR in het gelijk en UWV moest het besluit intrekken.

Gerechtshof Amsterdam, 13 mei 2009, ECLI (verkort): BI4798