OR van XS4ALL kondigt juridische stappen aan tegen KPN

De ondernemingsraad (OR) van XS4ALL dreigt naar de Ondernemingskamer te stappen als moederbedrijf KPN geen maatregelen neemt die het voortbestaan van de provider garanderen. De OR beschuldigt KPN van wanbeleid en waardevernietiging.

5 augustus 2019 | Door redactie

KPN is sinds 1998 eigenaar van XS4ALL. Begin dit jaar maakte KPN bekend dat zij wil stoppen met dit merk. Dit gebeurde in overleg met de centrale ondernemingsraad (COR) van KPN. Het telecombedrijf had echter de OR van XS4ALL niet om advies gevraagd over opheffing van de organisatie. De OR van XS4ALL stapte naar de Ondernemingskamer om haar adviesrecht af te dwingen, maar trok de rechtszaak in toen KPN besloot om toch bij de OR van XS4ALL advies in te winnen.

Goed lopend bedrijf met tevreden klanten

Volgens de OR is XS4ALL altijd een goed lopende organisatie geweest met tevreden klanten. De raad ziet daarom geen reden waarom XS4ALL moet worden opgeheven. KPN gaat ervan uit dat de klanten en medewerkers zullen overstappen naar KPN, maar volgens de OR is dat maar zeer de vraag. De raad verwacht dat opheffing van XS4ALL nadelig zal uitpakken voor KPN en vindt opheffing daarom geen goed besluit.

KPN zou al jaren aansturen op opheffing van XS4ALL

De OR van XS4ALL verdenkt KPN ervan dat zij al jaren aanstuurt op opheffing van het merk. Volgens de OR neemt KPN al lange tijd beslissingen die nadelig uitvallen voor dochterbedrijf XS4ALL. Zo krijgt XS4ALL al jaren opdracht om het aantal fte’s terug te brengen, hoewel de organisatie al die tijd prima heeft gedraaid. Ook kreeg XS4ALL geen ruimte meer om te innoveren. Volgens de OR maakt KPN zich daarom schuldig aan wanbeleid.

OR zet enquêterecht in

De OR van XS4ALL overweegt nu haar enquêterecht (art. 2:345 e.v. BW) in te zetten. Volgens dit recht kan de OR de Ondernemingskamer laten onderzoeken of KPN als goede bestuurder heeft gehandeld. Dat de OR van XS4ALL haar enquêterecht kan inzetten, is bijzonder, want de meeste OR'en hebben dit recht niet. Bij XS4ALL is het enquêterecht in 2002 vastgelegd. KPN heeft dertig dagen de tijd om de vragen van de OR te beantwoorden. De omstreden overheveling van werknemers van XS4ALL naar KPN is voorlopig uitgesteld.