Ondernemingskamer (OK)

De Ondernemingskamer (OK) is een landelijk Nederlands rechterlijk orgaan dat onderdeel is van het gerechtshof in Amsterdam. De ondernemingsraad kan tegen een kennelijk onredelijk besluit van de bestuurder bij de Ondernemingskamer in beroep gaan.

Een belangrijke taak van de Ondernemingskamer is ook het uitvoeren van onderzoeken naar aanleiding van het Nederlandse enquêterecht. Betrokkenen rondom de vennootschap kunnen zo laten uitzoeken of de tegenpartij juridisch gezien juist heeft gehandeld op weg naar de uiteindelijke conflictsituatie.

 

Is fusieplan adviesplichtig?

Adviesrecht | Publicatiedatum 22-07-2019

Onze zorginstelling gaat fuseren met een andere zorginstelling. De intentieverklaring is al getekend en de melding aan de mededingingsautoriteit is gedaan. De bestuurder...

Stroomlijn het adviesrecht van de OR

Adviesrecht Publicatiedatum 25-06-2021

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft uw ondernemingsraad (OR) in een aantal specifiek genoemde gevallen het recht om advies te geven over een voorgenomen...

Het enquêterecht is een sterk middel, ook als uw OR dit recht niet heeft

Ondernemingsraad 5 minuten | 01-06-2021

Zoals de Tweede Kamer de tegenmacht vormt voor het kabinet, zo vormt uw OR de tegenmacht van uw bestuurder. U fungeert als klankbord voor uw...

Zorg dat u weet op welke manieren u een beroepsprocedure kunt starten

Ondernemingskamer (OK) 4 minuten | 25-03-2021

Iedere OR dankt zijn bestaansrecht aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Die wet is bedoeld om de medezeggenschap in organisaties zo vee...

Wat zegt de WOR over conflicten?

Conflicthantering 6 minuten | 15-09-2020

Het kan voorkomen dat de OR en bestuurder van mening verschillen over de toepassing van de wet en er samen niet uitkomen. In de WOR staan vo...

Enquêteprocedure in 10 stappen

Werkwijze OR Publicatiedatum 31-05-2021

Bij een vermoeden van wanbeleid of mismanagement kunnen de vakbonden of aandeelhouders de Ondernemingskamer (OK) vragen om een onafhankelijk onderzoek. Hoe verloopt deze...

Heeft u een vraag over Ondernemingskamer (OK)?

Richard Broer
Richard Broer
Senior Trainer Medezeggenschap
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Ondernemingskamer (OK)?

Richard Broer
Richard Broer
Senior Trainer Medezeggenschap
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie