OR in de praktijk

Op het gebied van medezeggenschap is er ontzettend veel in beweging. Wilt u als OR-lid kunnen bijhouden wat werkelijk belangrijk is, dan moet u overzicht hebben en ook het overzicht kunnen bewaren. Deze praktische cursus leert u hoe u dit moet doen.

Beroepscompetenties

Beslissen en activiteiten initiëren, Aansturen, Samenwerken en overleggen, Relaties bouwen en netwerken, Instructies en procedures opvolgen, Bedrijfsmatig handelen

Resultaat

Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een gewaarmerkt certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt