Arbocommissie belangrijke partner voor arbobeleid

Arboprofessionals kunnen bij de uitvoering van het arbobeleid niet om de ondernemingsraad (OR) heen. Toch verloopt het contact niet altijd met de OR zelf: veel OR’en stellen namelijk een vaste commissie in die zich volledig bezighoudt met de arbeidsomstandigheden.

23 oktober 2020 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) en de personeelsvertegenwoordiging (PVT) kunnen een Arbocommissie instellen. Vaak wordt nog de term VGWM-commissie gebruikt, dat staat voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. De Arbocommissie doet voorwerk voor de OR of PVT en kan allerlei onderwerpen op arbo- of milieugebied voor haar rekening nemen.

Niet alleen OR-lid in Arbocommissie

Een groot voordeel van Arbocommissies is dat daarin ook werknemers mogen zitten die geen OR-lid zijn. Zolang de helft van de commissieleden dat maar wel is. Er kan dus iemand van HR in zitten, iemand van facilitaire zaken en andere afdelingen. Dat levert meer draagvlak op voor het arbobeleid én de kans is groter dat ook arboprofessionals in de commissie zitten.

Arbocommissie als vaste OR-commissie

Een belangrijk aandachtsgebied van een ondernemingsraad is arbo. Niet voor niets heeft de OR instemmingsrecht of zelfs overeenstemmingsrecht op elke beslissing die op arbogebied wordt genomen. De OR heeft dus een flinke vinger in de pap als het om arbobeleid gaat. Daarom is het ook handig als de arboprofessional een goede relatie met de OR in de organisatie heeft. Het instellen van een Arbocommissie als een vaste OR-commissie kan dan een goede zet zijn.