Bepaal de beste OR-vorm voor uw organisatie!

13 juni 2016 | Door redactie

Het is soms lastig om te bepalen welke structuur van medezeggenschap het beste bij uw onderneming past. Gaat het om één vestiging, dan volstaat één ondernemingsraad (OR). Bestaat uw organisatie uit meerdere vestigingen, dan is dat vaak niet voldoende. Wat past het beste bij uw organisatie: een OR, een gemeenschappelijke, een groeps- of misschien wel een centrale OR?

Als organisaties van elk meer dan vijftig werknemers samenwerken of deel uitmaken van één overkoepelende organisatie, is het slim om gezamenlijke medezeggenschap te organiseren. Dat kan via een centrale OR (COR), een gemeenschappelijke OR of een groeps-OR (GOR). Onlangs oordeelde een rechter dat de OR het laatste woord heeft over de ideale inrichting van medezeggenschap en niet de werkgever, op voorwaarde dat het leidt tot een goede toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Centrale ondernemingsraad

Een centrale OR (COR) is een overkoepelend orgaan voor alle aanwezige OR’en. Een COR is handig als de organisatie meerdere vestigingen in Nederland heeft. Vooral als de afzonderlijke ondernemingsraden (gezamenlijk) invloed willen uitoefenen op de besluitvorming van de landelijke directie. De afzonderlijke OR’en hebben ieder hun eigen reglement (tools) en de COR heeft daarbovenop ook zijn eigen COR-reglement (tool).

Groepsondernemingsraad voor vergelijkbare ondernemingen

Voor een groep organisaties binnen één concern is het slim om een groeps-OR (GOR) op te richten. De GOR omvat een groep ondernemingen binnen het concern die voldoende samenhang heeft en bestaat uit leden van de al bestaande OR’en van de organisaties in die groep. Dit is dus eigenlijk een COR, maar dan voor een deel van de organisaties, vestigingen of bv’s uit het concern. Een GOR komt van pas als een aantal ondernemingen een aparte groepsdirectie heeft. Denk aan business units, clusters of divisies.

Gemeenschappelijke OR

Bij de gemeenschappelijke OR is er geen aparte OR per vestiging. De gekozen OR-leden van elke vestiging zitten samen in één OR. Om deze structuur succesvol te maken, is het belangrijk dat de werknemers in de verschillende vestigingen vergelijkbare belangen hebben. Ook moet er één gemeenschappelijke leiding zijn.