FNV verklaart sociaal plan BAM en OR niet-bindend

Het sociaal plan dat bouwbedrijf BAM met de ondernemingsraad (OR) voor de divisie BAM International heeft opgesteld is niet-bindend. Dat stelt Peter van der Put, bestuurder van FNV Bouwen & Wonen. Het bouwconcern heeft zonder de vakbonden een akkoord gesloten met de OR. Daarmee is BAM volgens de vakbondsbestuurder buiten het boekje gegaan.

7 oktober 2020 | Door redactie

Vorige week spraken BAM en de ondernemingsraad een sociaal plan af voor ruim 100 werknemers van de internationale divisie van BAM. Dit kwam voor de vakbonden als een verrassing. FNV en CNV waren de afgelopen maanden bij de onderhandelingen over het sociaal plan betrokken, maar vonden het bod van het bouwconcern te laag. Dat de OR nu achter de rug om van de vakbonden heeft getekend voor een sociaal plan, valt verkeerd bij FNV.

Vakbonden vinden afspraken in sociaal plan ondermaats

FNV en CNV vinden de huidige afspraken ondermaats en dat ondergraaft volgens Van der Put hun positie bij de komende onderhandelingen over de grote reorganisatieplannen van BAM. De bouwer moet € 100 miljoen per jaar bezuinigen op personeelskosten. Uiteindelijk zullen er naar verwachting bijna 1.000 banen verdwijnen. De afbouw van zijn internationale bouwtak is één van de stappen in dit traject.

OR heeft adviesrecht bij reorganisatie

Besluit de bestuurder tot een reorganisatie, dan is hij verplicht om de OR om advies te vragen (artikel 25 WOR). De OR kan dus invloed uitoefenen bij een reorganisatie (tool). In zijn adviesvraag moet onder meer staan wat de gevolgen zijn voor de werknemers en hoe de bestuurder die gevolgen wil opvangen. Ook over dat laatste, het opvangen van die sociale gevolgen, mag de OR advies uitbrengen. Dit resulteert meestal in een sociaal plan.

Werkgever kan sociaal plan opstellen met vakbonden of met OR

Van oudsher wordt een sociaal plan afgesproken tussen de werkgever en de vakbonden. Dit gebeurt vooral om draagvlak te creëren. Ook kan het een verplichting zijn volgens de cao. Het sociaal plan krijgt dan de status van cao en wordt bindend voor alle vakbondsleden en werknemers die onder de cao vallen. Zijn er in de organisatie echter weinig vakbondsleden of is er geen cao van kracht, dan kan de bestuurder ook in overleg met de OR een sociaal plan opstellen. Het is alleen de vraag of het verstandig is de vakbonden er niet bij te betrekken. Vakbonden hebben namelijk veel ervaring in het onderhandelen over een sociaal plan en hebben als onafhankelijke partij een sterke positie in het onderhandelingstraject. Bovendien is het niet bevorderlijk voor de relatie als de vakbonden buiten spel worden gezet.