Goede verstandhouding OR en bestuurder werpt vruchten af

30 juni 2017 | Door redactie

Niet alle bestuurders zijn even dol op hun ondernemingsraad (OR). Ze zien de OR als een vervelende barricade tussen plan en uitvoering. Toch kan een goede verstandhouding met de OR de bestuurder veel positiefs opleveren.

Een goede verstandhouding tussen bestuurder en ondernemingsraad (tools) zorgt voor een groot draagvlak onder werknemers bij veranderingen. Als een bestuurder zijn OR vanaf het begin meeneemt in veranderprocessen, kan de OR al vroeg meedenken over de gevolgen ervan voor werknemers en de knelpunten uitlichten. Als de bestuurder eenmaal een advies- of instemmingsverzoek indient bij de OR, is de kans op een goed onderbouwde en daarmee waardevolle reactie groot.

Vakbondsleden tegen baanbehoud door nieuwe roostering

De bestuurder van één van de beveiligingsbedrijven op Schiphol kon een nieuw roostersysteem tegen de zin van FNV in juist doorzetten dankzij de OR. De organisatie wilde 150 werknemers ontslaan, maar dankzij een aanpassing in de roostering zouden veel werknemers toch hun baan behouden. FNV legde het voorstel positief voor aan zijn leden, maar zij wezen het voorstel af en daarom ging de vakbond niet akkoord met het nieuwe roostersysteem. De OR stemde wel positief in (tool) met het voorstel. FNV spande hierop een rechtszaak aan.

OR hielp bestuurder met invoering roostersysteem

FNV voerde in de rechtszaak aan dat het roostersysteem niet aansloot bij definities uit de cao. De instemming van de OR was dan ook niet voldoende, meende de vakbond en bovendien had de OR instemming gegeven met het voorbehoud dat de regeling niet in strijd was met de cao. Door die niet overeenkomende definities was het roostersysteem echter wèl in strijd met de cao. De rechter ging hier niet in mee. Dat de definities niet gelijk waren, betekende niet dat de roostering en de cao elkaar tegenspraken. Bovendien bleek uit niets dat de OR een voorwaarde had gesteld. De bestuurder won dankzij de OR deze rechtszaak en kon het nieuwe roostersysteem invoeren.
Rechtbank Noord-Holland, 17 mei 2017, ECLI (verkort): 4119