Hoe handelt de OR bij individuele problemen?

Vanuit zijn medezeggenschapsrol luistert een OR-lid naar de problemen van de werknemers in zijn organisatie. Hij is tenslotte het klankbord van zijn achterban. Alle rechten en -plichten van de ondernemingsraad (OR) zijn gericht op de belangen van alle of een groep werknemers. Maar hoe handelt de OR als een werknemer bij de raad aanklopt met een individueel probleem?

11 oktober 2019 | Door redactie

De OR beschikt niet over een beroepsrecht (artikel 26 van de Wet op de ondernemingsraden) bij individuele kwesties. De vakbonden hebben dat wél. Zij kunnen het vakbondslid met een arbeidsconflict juridisch ondersteunen. Een werknemer die geen lid is van de vakbond, kan terecht bij gespecialiseerde rechtsbijstand waarvoor hij zich eventueel heeft verzekerd. De OR heeft dus weinig middelen om één werknemer met een probleem te ondersteunen. Het risico is bovendien dat de OR zich richt op een individueel probleem en dat dit ten koste gaat van de aandacht voor zaken die de hele achterban aangaan. Toch kan de OR de deur niet zomaar dichtslaan als een werknemer bij de raad aanklopt met een persoonlijk probleem .

OR kan werknemer doorverwijzen

De werknemer met een klacht mag van de OR op zijn minst verwachten dat deze hem doorverwijst naar de persoon waar hij wél met zijn klacht terecht kan. Mogelijke aanspreekpunten kunnen zijn:

  • De directe leidinggevende – voor problemen in de werksituatie of een kwestie met deze leidinggevende zelf.
  • De vertrouwenspersoon – voor problemen op persoonlijk gebied.
  • De personeelsmanager/afdeling P&O – voor vragen over waarderingsverschillen, beoordelingen en het arbeidscontract.
  • De bedrijfsarts – voor lichamelijke klachten.
  • De vakbond – voor onenigheid met de bestuurder over de persoonlijke werksituatie.

Als het te vaak voorkomt dat de achterban bij de OR aanklopt met zaken waar de OR eigenlijk niet over gaat, moet de bestuurder misschien eens iets doen aan de voorlichting! Een simpele oplossing als het ophangen van een klachtenbus kan het verschil maken.

Bijlagen bij dit bericht