Hoe ver reikt de aansprakelijkheid van de OR?

10 december 2014 | Door redactie

Geen enkele ondernemingsraad kan officieel aansprakelijk worden gesteld. Wel kan een OR moreel verantwoordelijk zijn voor de besluiten die hij neemt of de standpunten die hij inneemt. Maar omdat een OR geen rechtspersoonlijkheid heeft, kan hij juridisch gezien níet aansprakelijk worden gesteld.

Of het nu gaat om een advies van de OR dat verkeerd uitpakt, om het verlenen van instemming voor iets waarop de achterban fel tegen is of om een arbobeleid dat aan alle kanten rammelt: de OR kan juridisch gezien niet aansprakelijk worden gesteld. Niet door de werkgever, de werknemers of de overheid. Vallen er bijvoorbeeld gewonden op de werkvloer, omdat er een slecht arbobeleid wordt gevoerd, dan kan de OR nooit aansprakelijk worden gesteld. Ook al heeft de OR een wettelijke zorgplicht en vergaande bevoegdheden op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Wel moreel verantwoordelijk, niet juridisch aansprakelijk

De instemming van de OR werkt nooit direct door in de individuele arbeidsovereenkomst van de werknemers. Toch kunnen besluiten van de ondernemingsraad nadelig uitpakken voor de werknemers, op welk vlak dan ook. Hoewel de OR de verantwoordelijkheid draagt om alle werknemers te vertegenwoordigen en zich voor hen in te zetten, kan hij niet juridisch aansprakelijk worden gesteld. Hier geldt dus alleen een morele verantwoordelijkheid.

Ontbinding door de rechter of vernieuwing via verkiezingen

Het feit dat een OR niet aansprakelijk kan worden gesteld, betekent natuurlijk niet dat de OR onsterfelijk is. Het zou niet de eerste keer zijn dat een rechter een ondernemingsraad ontbindt, omdat deze zich niet aan de regels hield. Daarnaast zullen leden van een slecht presterende of functionerende OR bij de eerstvolgende OR-verkiezingen niet opnieuw worden verkozen door de werknemers.