Intakegesprek startpunt voor ontwikkeling nieuwe OR-leden

7 mei 2018 | Door redactie

Een intakegesprek is een mooi startpunt voor de samenwerking tussen onervaren en ervaren OR-leden. In het gesprek spreken beide partijen hun verwachtingen uit en bespreken zij de ontwikkeling van nieuwe OR-leden.

In een intakegesprek brengen ervaren OR-leden en het nieuwe OR-lid in kaart  welke kennis en vaardigheden het onervaren OR-lid heeft. Aan de hand van die informatie kan passende scholing worden gezocht, waardoor het OR-lid zich ontwikkelt en de raad nog beter gaat functioneren. Daarnaast vormt het intakegesprek een goede basis voor het toekomstig evalueren van de rol van het OR-lid in de raad.

Herkozen OR-leden in de rol van mentor

Een OR zal bij een nieuwe zittingstermijn meestal bestaan uit leden die al eerder in de OR hebben gezeten en nieuwe OR-leden. Een slimme OR organiseert een goede overdracht (tool), zodat ook de nieuwe OR-leden goed op de hoogte zijn van de lopende zaken. Daarnaast is het raadzaam om herkozen OR-leden de rol van mentor te laten vervullen. Zo heeft een nieuw OR-lid altijd een eigen vraagbaak die hem kan introduceren in de medezeggenschap en klaarstaat met tips en adviezen.

Lees meer over dit onderwerp in OR Rendement 05-2018 op pagina 7 en 8. Abonnees van OR Rendement ontvangen dit nummer dinsdag 8 mei per post.