Kantonrechter kan OR-lid schorsen of uitsluiten

In principe mag elke werknemer OR-lid worden als hij voldoet aan de regels in het OR-reglement. De uiteindelijke keuze is aan de werknemers. Maar wat als een OR-lid zich keer op keer misdraagt en niet luistert naar feedback van de overige OR-leden? Een kantonrechter kan het OR-lid schorsen of zelfs uitsluiten van de OR.

18 november 2020 | Door redactie

Elk OR-lid moet de kans krijgen om te leren. Bovendien is iedereen anders en kunnen verschillende karakters botsen. Onkunde of er een andere mening op nahouden, zijn dan ook geen goede redenen om een OR-lid uit de ondernemingsraad (OR) te zetten. Artikel 13 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) noemt het ernstig belemmeren van het overleg met de bestuurder of de werkzaamheden van de OR als redenen om wél stappen te ondernemen. De OR of bestuurder mag niet zelf beslissen om een OR-lid te schorsen of uit te sluiten; dat moet de kantonrechter doen.

Niet zomaar naar de kantonrechter

Voordat de OR of de bestuurder naar de kantonrechter stapt, moet er eerst een gesprek plaatsvinden met het OR-lid. Heeft dat niet het gewenste effect, dan kan de OR naar de kantonrechter. Maar misschien is het beter eerst de bedrijfscommissie te vragen om bemiddeling. De bedrijfscommissies bemiddelen en adviseren bij geschillen over de toepassing van de WOR, maar daarnaast dient de bedrijfscommissie ook als vraagbaak voor de ondernemingsraden en de bestuurder. Helpt ook de bemiddeling van de bedrijfscommissie niet afdoende, dan kan de OR of de bestuurder alsnog naar de kantonrechter stappen.