Kritiek op grote OR voor de hele rijksoverheid

De ministerraad heeft onlangs een groepsondernemingsraad Rijk (GOR) in het leven geroepen. De ondernemingsraad van het ministerie van Veiligheid en Justitie (V en J) erkent de nieuwe OR echter niet en spant een rechtszaak aan: de ambtenaren zijn het oneens met de instelling van de nieuwe GOR en de zetelverdeling.

27 mei 2015 | Door redactie

De ministerraad heeft de GOR ingesteld voor alle ministeries, behalve het ministerie van Defensie omdat die niet onder de Wet op de ondernemingsraden (WOR) valt. In de groepsondernemingsraad zullen de OR-leden en de bestuurder (de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) zaken bespreken die veel of alle ministeries aangaan, zoals de interne bedrijfsvoering en het personeelsbeleid. Er zijn 25 zetels in de GOR beschikbaar.

Zetelverdeling nieuwe groepsondernemingsraad voldoet niet aan WOR

De departementale OR van het ministerie van Veiligheid en Justitie stapt echter naar de rechter. De zetelverdeling van de nieuwe OR zou namelijk niet voldoen aan de eisen uit de WOR. Er moet sprake zijn van een evenredige vertegenwoordiging en dat is nu niet het geval. Het ministerie van V en J heeft ruim 30.000 rijksambtenaren en krijgt vier zetels. Het ministerie van Algemene Zaken telt zo’n 400 ambtenaren en krijgt twee zetels. Dat zou voor een scheve zetelverdeling zorgen. Ook zouden de verschillende organisaties binnen V en J een eigen stem moeten krijgen. De rechtszaak vindt binnen twee maanden plaats bij de kantonrechter in Den Haag.

Grote vergaderingen zonder besluiten zijn niet wenselijk

Volgens de overheid is er de afgelopen periode overleg gevoerd over de instelling van de GOR en is de zetelverdeling eerlijk. Ministeries tot 10.000 werknemers krijgen twee zetels, tot 20.000 drie zetels en alles daarboven vier zetels. Zouden er meer zetels bij moeten komen, dan zou dat leiden tot grote vergaderingen waarin geen beslissingen kunnen worden genomen.
In het nieuwsartikel ‘Rijksbrede OR in 2015 is een feit’ heeft u al kunnen lezen over de plannen van het ministerie van Wonen en Rijksdienst om een rijksbrede ondernemingsraad in te stellen.