Met de OR uit de groepsondernemingsraad stappen

19 februari 2021 | Door redactie

Een groepsondernemingsraad (GOR) wordt samengesteld uit een deel van de ondernemingsraden binnen een concern. Maar soms loopt het binnen de GOR niet soepel, bijvoorbeeld omdat één van de ondernemingsraden vindt de andere leden niet goed naar hun stem luisteren. Wat als de OR besluit om uit de GOR te stappen?

Ondernemingsraden hebben hun eigen werkwijze. Dat verschil in werkwijzen kan binnen een groepsondernemingsraad (GOR) tot problemen leiden: de één kiest bijvoorbeeld de dialoog en de ander gaat op oorlogspad. Daardoor kan er verdeeldheid ontstaan wat de situatie onwerkbaar maakt. De GOR-leden doen er goed aan om te proberen er eerst samen uit te komen, bijvoorbeeld met behulp van mediation. De GOR is er immers om het gemeenschappelijke belang van de betrokken organisaties en werknemers te vertegenwoordigen. Komen de partijen er niet uit, dan kan een OR proberen om de medezeggenschap via de bedrijfseigen OR te laten gaan. Wettelijk gezien kan de OR namelijk niet eenzijdig uit de GOR. Als de OR dat toch doet, betekent dit dat de overige GOR-leden bevoegd blijven over zaken die ook de daarin niet langer vertegenwoordigende organisatie betreffen.

Bevoegdheden vastleggen in ondernemingsovereenkomst

Er is wel een mogelijkheid om vooraf, bij voorkeur bij de oprichting van een GOR, in een ondernemingsovereenkomst (tool) vast te leggen dat een deelnemende OR in situaties zoals deze de vrijheid heeft om groepsonderwerpen die mede de eigen organisatie raken toch zelf te behartigen. Het risico is dan wel onderlinge verdeeldheid waardoor de kans bestaat dat de bestuurder van de groep over een en dezelfde zaak twee tegengestelde adviezen of reacties op een instemmingsverzoek ontvangt. Dat geeft hem een zekere vrijheid om zelf te bepalen wat hem te beste bevalt.

Wat is een groepsondernemingsraad?

De groepsondernemingsraad (GOR) treedt op namens een groep van ondernemingen die binnen de totale organisatie een bepaalde samenhang heeft. De losse ondernemingsraden per vestiging blijven gewoon bestaan. De leden van de GOR worden gekozen uit de leden van de betrokken ondernemingsraden. Verwar de GOR niet met de gemeenschappelijke OR waar er geen afzonderlijke OR per vestiging is. In plaats daarvan zitten de gekozen OR-leden van elke vestiging gezamenlijk in de gemeenschappelijke ondernemingsraad.