Minister Asscher mengt zich in medezeggenschap

7 juli 2016 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat in een brief aan de Tweede Kamer in op een aantal zaken rond medezeggenschap. Hij richt zich onder andere op het actiever betrekken van flexwerkers bij medezeggenschap door uit te zoeken of de termijn waarop flexwerkers stemrecht verwerven, kan worden verkort. Wat staat er allemaal in de brief?

De PvdA diende een initiatiefwetsvoorstel in om deze bepaling uit artikel 1 lid 3a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) te schrappen. Door de wetswijziging worden de rechten van flexwerkers (tool) en vaste werknemers gelijkgetrokken. Werknemers met een flexibel contract verwerven hierdoor na zes in plaats van 30 maanden passief kiesrecht bij OR-verkiezingen. Na 12 in plaats van 36 maanden krijgen zij actief kiesrecht. Ook hoopt de PvdA dat jongeren, die vaak een flexcontract hebben, meer betrokken worden bij medezeggenschap.

Overige voorstellen: onderzoek WOR en OR-scholing

Asscher spreekt in zijn Kamerbrief (pdf) ook over de volgende zaken:

  • Onderzoek naar naleving WOR: de aanbesteding voor de twee onderzoeken – zowel onder werkgevers als onder werknemers – is in gang gezet. Over een termijn wordt niet gerept.
  • Scholing OR-leden: Asscher wacht een onderzoek van de Sociaal Economische Raad af voor hij inhoudelijk op het onderwerp in wil gaan.
  • Overname door private equity-partij (partij met privaat vermogen): het onderzoek, dat voor de zomer zou zijn afgerond, is nog in volle gang en de uitkomsten worden pas ná de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd.