MKB-werkgever wil werknemers tevreden houden

11 januari 2017 | Door redactie

MKB-werkgevers willen hun werknemers graag tevreden houden en zien dat als één van de grootste uitdagingen voor 2017, blijkt uit de MKB Marktmonitor. De ondernemingsraad kan de bestuurder hierin een handje helpen.

Om de tevredenheid van werknemers in kaart te brengen kan de ondernemingsraad met de bestuurder en de HR-afdeling bijvoorbeeld een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) opzetten. Werknemers kunnen deze enquête anoniem invullen. Aan de hand van de uitkomsten kan de bestuurder concluderen wat de knelpunten zijn. Op basis van deze conclusies kan hij actie ondernemen en initiatieven uitrollen. Ook hierbij kan de OR inspringen: aan de hand van het initiatiefrecht (tool) kan de OR voorstellen doen om de situatie te verbeteren. In de praktijk gebruiken OR’en hiervoor meestal een eigen achterbanenquête.

Medewerking OR kan leiden tot meer resultaten

Als de bestuurder een MTO opzet, kan de OR besluiten om daaraan mee te werken. Geeft de OR bijvoorbeeld aan dat ze de resultaten van het onderzoek ook gebruiken voor het OR-beleid en dus met de uitkomsten aan de slag gaan, dan kan dat voor de werknemers een extra motivatie zijn om deel te nemen aan het onderzoek. Een OR moet wel waken voor het doen van toezeggingen of het fungeren als een doorgeefluik van de bestuurder. Om dat laatste te voorkomen, organiseren veel OR’en hun eigen achterbanenquête.