MZ hackathon moet jongeren enthousiasmeren

Om jongere werknemers enthousiast te maken voor de medezeggenschap, organiseert de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) samen met CNV Jongeren op 12 mei 2020 een Medezeggenschap (MZ) hackathon. De MZ hackathon is een uitgelezen kans voor jongeren om te ervaren hoe medezeggenschap in de praktijk werkt. Voor organisaties een moment om jongere werknemers enthousiast te maken voor medezeggenschap.

3 februari 2020 | Door redactie

Tijdens de hackathon werken jonge werknemers (tot 35 jaar) van drie verschillende organisaties binnen 12 uur met elkaar een actueel organisatievraagstuk uit, zoals werkstress, privacybeleid of duurzame ontwikkeling. De deelnemers kunnen advies inwinnen bij experts en presenteren hun uitgewerkte visie aan de OR, het bestuur en de raad van commissarissen (RvC). Op die manier worden zij met een strategisch thema ondergedompeld in de praktijk.

Win-winsituatie voor jonge werknemer en organisatie

Bij de MZ hackathon snijdt het mes aan twee kanten. Jongeren krijgen de kans om mee te denken over het strategische organisatiebeleid, hun stem te laten horen en op een laagdrempelige manier kennis te maken met het bestuur en de RvC. Organisaties krijgen op hun beurt inhoudelijke input van jonge werknemers en kunnen jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medezeggenschap.

Medezeggenschap hoog op de agenda

De Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) is een gezamenlijk initiatief van de Sociaal-Economische Raad (SER) en het Nationaal Register. De AMG heeft tot doelstelling om het thema ‘medezeggenschap en governance’ onder de aandacht te brengen en te houden bij ondernemingsraden, raden van commissarissen en raden van bestuur, het Nationaal Register is gespecialiseerd in commissarissen en toezichthouders. Jongeren meer betrekken bij de medezeggenschap is een belangrijke doelstelling van de SER. Vorig jaar adviseerde de SER al om de kiesrechttermijnen voor de OR te verkorten, zodat jongere en tijdelijke werknemers eerder bij de medezeggenschap betrokken worden.