MZ LAB: over vernieuwing medezeggenschap

20 oktober 2016 | Door redactie

35 jongeren hebben in het MZ LAB Zorg adviezen opgesteld voor het vernieuwen van medezeggenschap. Dit vinden ze belangrijk omdat OR’en vergrijzen en het OR-werk voor jongeren niet altijd aantrekkelijk lijkt. Vergrijst uw OR ook? Neem de adviezen van MZ LAB mee!

In één van de adviezen geven ze aan dat OR’en jongeren het beste kunnen inzetten op het moment dat zich een vraag voordoet: directe participatie. Tegelijkertijd hechten de jongeren veel waarde aan informeel overleg op het moment dat het nodig is en minder aan lange formele vergaderingen. Ook willen ze dat de OR meer gebruikmaakt van digitale middelen waarmee ze kunnen stemmen of kunnen reageren op stellingen.

Oud en jong kunnen van elkaar leren

Daarnaast vinden zij het belangrijk dat de OR flexwerkers – die op meerdere plekken binnen de organisatie werken en dus veel verschillende werknemers spreken – meer betrekt bij medezeggenschap door bijvoorbeeld een flexzetel in te stellen. De OR kan verder jong en oud aan elkaar koppelen bij het komen tot nieuwe initiatieven en besluitvorming. Zo beschikken jongeren over de nieuwste inzichten door hun opleidingen en praten de ouderen op digitaal vlak bij; de ouderen leren hen weer de kneepjes van het vak. 

De stem van jongeren wordt niet gehoord

MZ LAB is een initiatief van FNV Jong en CNV Jongeren om jongeren te interesseren voor medezeggenschap. Veel ondernemingsraden vergrijzen, waardoor de stem van jongeren niet wordt gehoord in die organisaties. 35 jongeren verdiepten zich in vraagstukken over medezeggenschap en brachten een adviesrapport uit. Het MZ LAB gaat ook uitbreiden naar andere sectoren. Wordt vervolgd!