Netwerkende OR als alternatieve vorm van medezeggenschap

12 februari 2018 | Door redactie

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is het aantal OR-leden per organisatiegrootte vastgelegd. Zo telt een OR in een organisatie met 200 tot 400 werknemers negen leden. Samenwerken met zoveel OR-leden kan lastig zijn. De OR kan daarom ook kiezen voor een alternatieve vorm van medezeggenschap: de netwerkende OR (NOR).

In artikel 6 WOR staat het aantal OR-leden dat is vastgesteld aan de hand van het aantal werknemers dat een organisatie telt. Een vergadering met bijvoorbeeld negen OR-leden kan lastig in te richten zijn: als elke deelnemer zijn mening wil geven over een bepaald agendapunt, kost dat al snel een hoop tijd. De medezeggenschap inrichten met een netwerkende OR is efficiënt en biedt mogelijkheden om de achterban (tools) te betrekken bij verschillende onderwerpen.

NOR schakelt projectteams in

Een NOR bestaat uit een klein aantal vaste OR-leden dat de gesprekspartner van de OR is en de lopende zaken op OR-gebied in de gaten houdt. Het is belangrijk dat deze OR-leden een gedegen kennis van de WOR hebben en over vaardigheden beschikken om een projectteam te begeleiden. Per situatie schakelen zij namelijk een projectteam in dat aan de slag gaat met het onderwerp. Zo kunnen werknemers die geïnteresseerd zijn in OR-werk en mogelijk een bepaalde specialisatie hebben, maar zich niet willen vastleggen, zich toch bezighouden met medezeggenschap.
Een organisatie kan niet zomaar een NOR instellen, daar komt het één en ander bij kijken. Zo wijkt een organisatie die in plaats van een reguliere OR een NOR wil inzetten af van het aantal OR-leden dat in de WOR is genoemd. Het afwijkende aantal moet de OR vastleggen in het OR-reglement (tool).

Lees meer over dit onderwerp in OR Rendement 02-2018 op pagina 7 en 8. Abonnees van OR Rendement ontvangen dit nummer dinsdag 13 februari per post.