Ontslag vanwege kritische houding OR-lid

9 oktober 2014 | Door redactie

Een werknemer die lid is van de ondernemingsraad heeft recht op ontslagbescherming. Dit geldt echter niet als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van de werknemer ontbindt vanwege bedrijfseconomische redenen en het ontslag losstaat van het OR-werk. Onlangs deed zich hierover een rechtszaak voor.

Een werkgever had voor 19 werknemers ontslag aangevraagd bij UWV wegens bezuinigingen in de gezondheidszorg. De ondernemingsraad (OR) had ingestemd met deze reorganisatie. De werkgever diende ook een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter voor het ontslag van een OR-lid. Deze werkneemster was het daarmee niet eens en stelde dat het ontslag te maken had met haar OR-lidmaatschap. Zij had zich als OR-lid namelijk kritisch opgesteld ten opzichte van de reorganisatie. De werkgever had in de overlegvergaderingen ook meerdere keren zijn irritaties ten opzichte van de OR-leden laten blijken.

OR-lidmaatschap speelde geen rol bij het ontslag

Volgens de kantonrechter had het OR-lidmaatschap geen rol gespeeld bij het ontslag. De werkgever had immers niet alle OR-leden ontslagen. Daarnaast waren de e-mailberichten waaruit de kritische houding van de OR bleek, namens de gehele OR verstuurd. De werkneemster was hier dus niet in haar eentje verantwoordelijk voor geweest. Ook de irritaties van de werkgever bleken niet specifiek op de werkneemster te zijn gericht. Aangezien het ontslag niet te maken had met het OR-lidmaatschap en de werkgever gewoon het afspiegelingsbeginsel had toegepast, stelde de rechter de werkgever in het gelijk en werd de arbeidsovereenkomst ontbonden.
Kantonrechter Utrecht, 15 juli 2014, ECLI (verkort): 2866