OR Apollo Vredestein zegt vertrouwen op in directie

De ondernemingsraad (OR) van bandenfabrikant Apollo Vredestein in Enschede heeft het vertrouwen opgezegd in de directie. Aanleiding is het afwijzen van een alternatief plan van de OR voor de voorgenomen reorganisatie. De OR sluit nu een gang naar de Ondernemingskamer of een nieuwe eigenaar niet uit.

3 juni 2020 | Door redactie

Het Indiase moederbedrijf Apollo wil de bandenproductie in Enschede flink terugschroeven. Dat maakte de directie begin maart bekend. Door de productieverlaging zullen 750 banen in Enschede verdwijnen. De OR presenteerde de plaatselijke directie een alternatief plan, waarbij een groot deel van de banen en productie in Enschede behouden blijft. De directie houdt echter vast aan het oorspronkelijke plan.

Directie schoof alternatief plan OR van tafel

Het plan van de OR was opgesteld in samenwerking met adviesbureau Berenschot. De OR had het bureau ingeschakeld om te onderzoeken of het verhaal van de directie klopte en of er alternatieve scenario’s zijn. Dit leidde tot een alternatief plan, dat de OR in mei aan de directie voorlegde. Volgens dit plan kan het massaontslag beperkt blijven tot 200 banen als onder andere de productie van 1 tot 2 miljoen banden voor personenauto’s in Enschede blijft. De directie is van mening dat dit plan niet leidt tot een gezonde toekomst van de Enschedese bandenfabriek. De directie verwacht namelijk dat door de coronacrisis de vraag naar autobanden sterk zal afnemen.

OR sluit gang naar Ondernemingskamer of nieuwe eigenaar niet uit

Zowel de OR als vakbonden FNV en CNV vinden de reactie van de directie onbegrijpelijk. Het afwijzen van het alternatieve plan was voor de OR aanleiding om het vertrouwen in de directie op te zeggen. De OR en vakbonden beramen zich op mogelijke vervolgstappen. Wijst de directie het OR-plan definitief af, dan overweegt de OR zijn enquêterecht (artikel 2:345 e.v. BW) in te zetten om de Ondernemingskamer te laten onderzoeken of er sprake is van mismanagement. Ook sluit de OR een nieuwe eigenaar niet uit. De OR hoopt echter dat het zo ver niet zal komen. Vrijdag zullen de directie en de OR het overleg over het alternatieve plan hervatten.

Update 8 juni 2020

Kort na het overleg met de OR maakte de directie van Apollo-Vredestein aan de OR en werknemers bekend dat zij vasthoudt aan het massaontslag. In plaats van 750 banen zullen er binnen twee jaar 686 banen verdwijnen. De directie garandeert dat de komende vijf jaar de productie van 500.000 banden voor personenauto’s in Enschede blijft. De OR streefde naar 1,3 tot 2 miljoen banden. Verkoop van het merk Vredestein, wat de OR ook had geopperd, is volgens de directie geen optie. De directie zegde toe het eerder overeengekomen sociaal plan te zullen naleven. In reactie op de directieverklaring liet de OR weten een negatief advies te zullen uitbrengen als de directie haar plan doorzet.
Tweede Kamerleden Mustafa Amhaouch en Hilde Palland van het CDA hebben de ministers Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) Kamervragen gesteld. Zij willen van de ministers weten hoe zij aankijken tegen de gang van zaken en waarom de in 2017 geopende Apollo-fabriek in Hongarije wel winstgevend zou zijn en de Vredestein-fabriek in Nederland niet.