OR brengt slecht nieuws aan werkgever en achterban

Het is niet leuk om slecht nieuws te brengen. Moet de OR bijvoorbeeld aan de bestuurder laten weten niet in te stemmen met een voorgenomen plan of de achterban vertellen dat de OR de bestuurder niet heeft kunnen overtuigen; de ontvanger zal teleurgesteld zijn. De OR verzacht het leed door het nieuws op een tactvolle en toch duidelijke manier te brengen.

19 augustus 2019 | Door redactie

Als de boodschap ingrijpende consequenties heeft voor de ontvanger of als het nieuws nogal onverwacht komt, brengt de OR dit het beste mondeling. Dit gebeurt mogelijk als de OR niet instemt met een belangrijk voorgenomen besluit van de bestuurder, hoewel de OR zijn standpunt ook op papier vastlegt. In een gesprek – persoonlijk of per telefoon – krijgt de ontvanger de kans direct te reageren op het nieuws en vragen te stellen. De OR toont dan betrokkenheid en geeft aan mee te willen denken over eventuele oplossingen. Echter, vaak is een schriftelijke mededeling voldoende. Het inzetten van social media of een persbericht is hier natuurlijk geen goede oplossing. Stel dat de OR een deel van zijn reglement wil aanpassen (tool), dan hoeft hij de achterban niet persoonlijk te informeren. Een brief of e-mail biedt ruimte om het besluit van de OR zorgvuldig te onderbouwen.

Tactvol communiceren over slecht nieuws

Bij het opstellen van een brief of e-mail met slecht nieuws gelden drie richtlijnen: wees duidelijk, vriendelijk en toon begrip. Brengt de OR slecht nieuws, dan hebben OR-leden misschien de neiging om de scherpe kantjes eraf te halen. Maar hiermee loopt de OR het risico dat het nieuws niet aankomt, waarna de raad de boodschap nogmaals moet overbrengen. Wees verder vriendelijk: sla geen verwijtende toon aan, maar leg uit welke boodschap de OR heeft en waarom. Benadruk begrip te hebben voor het standpunt van de ontvanger, maar maak ook duidelijk waarom de OR een bepaalde keuze maakt. Argumentatie is alles: daarmee laat de OR zien de ontvanger serieus te nemen en de zaak zorgvuldig te hebben afgewogen. Dit kan (uiteindelijk) rekenen op begrip bij de ontvanger.

Slechtnieuwsbrief direct of indirect aanpakken

Bij het schrijven van een slechtnieuwsbrief heeft de OR grofweg twee opties. Als het nieuws niet onverwacht komt, of geen ingrijpende gevolgen heeft, kan de OR het slechte nieuws direct meedelen, aangevuld met een korte verklaring voor het besluit gevolgd door een vriendelijke afsluiting. Gaat het om een ernstige kwestie of is de ontvanger niet voorbereid, dan kan de OR beginnen met een korte inleiding, gevolgd door argumenten die de lezer voorbereiden op het slechte nieuws.

Bijlagen bij dit bericht