OR moet ambtelijk secretaris goed inwerken

Een ambtelijk secretaris kan een OR een hoop werk uit handen nemen. Het is wel belangrijk dat er een gedegen inwerktraject is, zodat de ambtelijk secretaris zich de werkwijze van de OR eigen kan maken en de organisatie kan leren kennen. Bij het opstellen van een inwerkprogramma moet de OR op een aantal zaken letten.

24 januari 2020 | Door redactie

Als de OR een ambtelijk secretaris heeft aangesteld, is het is zaak dat de OR een planning maakt voor zijn inwerkperiode. Daarin moet aandacht zijn voor praktische zaken, zoals een werkplek met een telefoon, computer én inloggegevens. Verder moet de ambtelijk secretaris de organisatie leren kennen. Wat doet de organisatie, welke afdelingen zijn er en hoe is het werk georganiseerd? In de eerste weken kan de OR kennismakingsgesprekken organiseren met de leden van de OR, de bestuurder, de HR-afdeling, de financiële afdeling, de preventiemedewerker en andere arboprofessionals.

Ambtelijk secretaris inwerken in OR-werk

Als de ambtelijk secretaris eenmaal een beeld heeft van de organisatie, is het tijd voor het eigenlijke werk: het OR-werk! De ambtelijk secretaris moet weten hoe vaak de OR bijeen komt, welke lopende zaken er zijn en hoe de planning voor het komende jaar eruit ziet. Daarnaast is het belangrijk voor hem om iets te weten over hoe en hoe vaak de OR contact heeft met de achterban, de bestuurder en andere samenwerkingspartners. De OR-leden die taken overdragen aan de ambtelijk secretaris (denk aan het opstellen van de agenda voor de OR-vergadering, het uitwerken van de notulen of het opstellen van een reactie op een adviesaanvraag) kunnen hem persoonlijk uitleg geven over de werkwijze.