OR van NLW boos over ongepast afscheidsfeest directeur

De ondernemingsraad (OR) van de NLW Groep heeft op de rem getrapt bij een onlangs aangekondigd personeelsfeest. Volgens de OR is het een afscheidsfeest voor de vertrekkend directeur. Gezien het werkverleden van de directeur vindt de OR een feestelijk afscheid zeer ongepast.

30 september 2019 | Door redactie

Volgens de OR heeft directeur Peter Fleuren van de NLW Groep, het werkbedrijf voor sociaal-maatschappelijke werkgelegenheid in de regio Noord-Limburg West, jarenlang slecht gepresteerd. Dit werd eerder dit jaar bevestigd door twee onderzoekers, die het NLW-bestuur had aangesteld nadat de OR haar vertrouwen in Fleuren had opgezegd. De OR stemde in met het vrijwillige vertrek van de directeur en een bescheiden afscheid.

Groot feest stond niet in begroting

De OR was dan ook bepaald niet blij toen het bestuur een groot feest aankondigde op de dag van Fleurens vertrek. Het feest, voor 1.100 werknemers en andere genodigden in een groot restaurant, werd aangekondigd als ‘bedrijfsbijeenkomst’. Volgens de OR heeft het er echter alle schijn van dat het hier gaat om een afscheidsfeest voor de directeur. De OR vindt een groot feestelijk afscheid volledig misplaatst en moreel verwerpelijk. Bovendien stond dit feest niet op de begroting voor 2019 en werd het georganiseerd zonder overleg met de OR.

OR heeft – letterlijk – recht van spreken

Het is niet verwonderlijk dat de OR in opstand komt tegen het plan van het bestuur. Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de raad bij deze zaak namelijk op verschillende gebieden recht op inspraak. Artikel 31a WOR bepaalt dat de OR inzage moet krijgen in de begroting en dat de bestuurder deze moet bespreken met de OR. De OR kan ook altijd haar initiatiefrecht inzetten om zaken aan te kaarten bij de bestuurder. Het is goed als de OR in dat geval met een alternatief voorstel komt. Zo had de OR van NLW eerder al aangegeven dat zij akkoord ging met een bescheiden afscheid, dat wel past bij de situatie. Dit initiatiefrecht is vastgelegd in artikel 23 WOR.

Bijlagen bij dit bericht

Initiatiefrecht van de OR
E-learning | VideoCollege 9 minuten
Informatierecht van de OR
E-learning | VideoCollege 12 minuten