OR van NVWA zegt vertrouwen op in directeur

De ondernemingsraad van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft geen vertrouwen meer in haar directeur. Dit is reden voor inspecteur-generaal Rob van Lint om per 1 mei 2020 zijn functie neer te leggen.

13 maart 2020 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) van de NVWA heeft geen vertrouwen meer in Van Lint als inspecteur-generaal en in zijn voorgestelde plan van aanpak om noodzakelijke verbetering binnen de organisatie door te voeren. Vertrouwen van de OR is volgens Van Lint absoluut noodzakelijk om zijn plannen de komende jaren uit te kunnen voeren. Nu hij hierbij geen steun krijgt van de OR, heeft hij besloten terug te treden.

Plan van aanpak van Van Lint kreeg geen steun van OR

Na een grondige analyse van de oorzaken van de problemen bij de NVWA, concludeerde de toezichthouder dat er een fundamenteel andere werkwijze nodig is om stap voor stap verbeteringen door te voeren in de organisatie. De OR kon zich niet vinden in het plan van aanpak dat Van Lint hiervoor had opgesteld en zegde om die reden zijn vertrouwen in de inspecteur-generaal op.

Veel kritiek op functioneren NVWA

Organisatorische verbeteringen zijn hard nodig bij de NVWA. De inspectiedienst kwam de afgelopen jaren herhaaldelijk zwaar onder vuur te liggen. Zo kreeg de toezichthouder in 2017 stevige kritiek op de aanpak van de fipronil-affaire, waardoor giftige eieren in de schappen belandden. Ook bleek vorig jaar dat het toezicht van de NVWA op slachthuizen in de noordelijke provincies al jaren ernstig tekortschiet, met grote misstanden en veel dierenleed tot gevolg. Bovendien viel een nieuw ICT-systeem tientallen miljoenen euro’s duurder uit dan beraamd, en werd het vanwege de enorme kostenoverschrijding vorig jaar stilgelegd.
Van Lint was sinds juli 2017 inspecteur-generaal bij de NVWA. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat nu in overleg met de NVWA bekijken hoe het verbetertraject van de NVWA vorm kan krijgen.

Update 20 april 2020
Maarten Ruys is per 1 mei a.s. benoemd tot interim inspecteur-generaal van de NVWA. Hij gaat invulling geven aan de vernieuwingsstrategie en verbeterprocessen doorvoeren bij de toezichthoudende en handhavende rol van de inspectiedienst. Het herstel van het vertrouwen en de relatie met de OR hebben hierbij prioriteit. Ruys was de afgelopen periode onder meer interim-voorzitter van de Raad van Bestuur bij de Nederlandse Zorgautoriteit, secretaris bij de gemeente Groningen en interim directeur-generaal bij de Belastingdienst.

Bijlagen bij dit bericht