OR zet achterban in bij oplossen tekort technisch personeel

7 september 2018 | Door redactie

Er is een groot tekort aan technisch personeel. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een budget beschikbaar gesteld. Werkgevers uit het mkb kunnen ideeën indienen om het tekort te verkleinen. Werkgevers met de beste initiatieven krijgen een financiële bijdrage om hun plan uit te kunnen voeren. De OR kan zijn bestuurder steunen door ideeën te verzamelen bij de achterban.

Een werknemerstekort raakt de achterban van de OR. Als er minder werknemers zijn om het werk te doen, wordt de werkdruk (tool) namelijk hoger. De OR in een organisatie met een tekort aan technisch personeel kan zijn bestuurder wijzen op het bestaan van MKB !dee, een initiatief van het ministerie van EZK. Werkgevers kunnen een projectvoorstel indienen gericht op mkb-ondernemers uit technische sectoren. De werkgevers met de beste ideeën ontvangen een financiële bijdrage om het idee uit te voeren. De OR kan de achterban inschakelen om de werkgever te helpen bij het creëren van een goede oplossing. Technische werknemers hebben door hun ervaring op de werkvloer misschien wel creatieve ideeën om nieuwe collega’s te werven.

Subsidie niet beschikbaar voor scholing

Werkgevers moeten de subsidieaanvraag indienen voor 20 september, 17.00 uur. Een adviescommissie kiest de beste ideeën uit voor het verkleinen van het tekort aan technische werknemers. Daarvoor is een vergoeding van 100% beschikbaar tot een maximum van € 124.999. Het totale budget bedraagt € 2 miljoen. De uitverkoren projecten moeten vervolgens van start gaan tussen december 2018 en januari 2019. Werkgevers kunnen geen subsidie aanvragen voor scholing, maar wel voor projecten die passen in één van de vijf volgende categorieën:

  • Het bevorderen van de regionale samenwerking in de technische sector tussen kleine of middelgrote organisaties én grote organisaties.
  • Het versterken van het bewustzijn in kleine en middelgrote organisaties dat scholing belangrijk is.
  • Het stimuleren van samenwerking tussen kleine en middelgrote organisaties en onderwijsinstellingen voor beroepsgerichte opleidingen of meer technische docenten.
  • Het oplossen van huidige of toekomstige tekorten aan werkenden in technische sectoren in krimpregio’s of regio’s waar de bevolking in de toekomst daalt.
  • Voorbereiding op marktontwikkelingen vanwege de toekomstige overgang naar andere vormen van energie en klimaatvriendelijker manieren van werken.