OR’en formuleren nieuwe speerpunten in 2016

21 maart 2016 | Door redactie

Ondernemingsraden in Nederland zetten in 2016 andere onderwerpen op de agenda dan in de voorgaande jaren. Zo was de crisis grotendeels aanstichter van OR-thema’s als reorganisaties, fusies en wijziging van arbeidsvoorwaarden. Het huidige economische herstel maakt de weg vrij voor nieuwe OR-speerpunten.

Nu de crisis op zijn retour is, krijgen ondernemingsraden (OR’en) ruimte om zich op andere thema’s te richten. De crisisgerelateerde onderwerpen zoals fusies en reorganisaties zijn verleden tijd. Naar aanleiding van grootschalig onderzoek spreekt SBI Formaat de verwachting uit dat een aantal nieuwkomers op de jaaragenda staan voor 2016, zoals duurzame inzetbaarheid, levensfasebewust personeelsbeleid en flexibele arbeidstijden en -plaatsen.

OR krijgt meer ruimte voor eigen onderwerpen via initiatiefrecht

Over het algemeen domineren onderwerpen de OR-agenda’s die voortvloeien uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de vele mogelijkheden die de wet biedt. Zo heeft de OR over veel voorgenomen besluiten van de bestuurder adviesrecht (e-learning) of instemmingsrecht (e-learning).
De afgelopen jaren moesten dat soort bestuursbesluiten vaak genomen worden om het hoofd boven water te houden. Die onderwerpen verdwijnen nu van de agenda van de overlegvergadering. Dat geeft OR’en de ruimte om ook eigen plannen te maken en die via het initiatiefrecht (tool) voor te leggen aan de bestuurder.