Pas goed op met een OR-zomerstop!

20 april 2015 | Door redactie

Tussen mei en september pakken veel werknemers hun biezen om te genieten van hun vaste camping, favoriete eiland of ander (zonnig) vakantieoord. Binnen veel teams worden daarover goede werkafspraken gemaakt, zodat het werk niet in de knel komt. OR-leden laten die ‘zomerse’ werkafspraken toch vaak liggen. En dat terwijl juist in juli of augustus een adviesaanvraag op uw mat kan vallen.

Grote kans dat de financiële afdeling van uw organisatie in de maand juli of augustus de resultaten van het eerste half jaar van 2015 aanlevert en die naast de begroting legt. Vaak wil de bestuurder op basis daarvan direct bijsturen om (ook) in de tweede helft van het jaar de gewenste resultaten te halen. Het mogelijke adviesverzoek wat daaruit volgt, moet dan op korte termijn worden behandeld. Maar wat als de helft van uw OR op dat moment aan de Costa del Sol ligt? De OR moet in principe binnen een redelijke termijn adviseren. Maar wat is redelijk in de zomerperiode? Maak daarover altijd afspraken.

Stem uw vakantieplannen binnen de OR zorgvuldig af

Om te voorkomen dat de enkele aanwezige OR-leden in paniek raken omdat ze worden geconfronteerd met een advies- of instemmingsplichtig besluit, is het slim om onderling goede afspraken te maken. Stem voor zover mogelijk uw vakanties op elkaar af. Dat kan door ze zo veel mogelijk in een zelfde periode te plannen, zodat uw voltallige OR slechts voor korte tijd het werk neerlegt. U kunt er ook voor kiezen om de vakanties bewust te spreiden met als doel dat altijd een meerderheid van de OR-leden aanwezig is.

Bespreek tijdig of 'zomerse' advies- of instemmingsplichtige besluiten op de agenda staan

Waar u ook voor kiest: communiceer een vakantieplanning of zomerstop altijd naar de achterban én het MT. Op die manier kan zowel de achterban als de bestuurder rekening houden met uw afwezigheid. Vraag de bestuurder ook (tijdig) of hij verwacht dat er rond de zomermaanden advies- of instemmingsplichtige besluiten op het toneel zullen verschijnen. Bij wet is uw bestuurder in ieder geval verplicht om dit soort besluiten aan te kondigen in de halfjaarlijkse overlegvergadering (artikel 24 WOR).

Wij zijn benieuwd of uw OR deze zomer gewoon doorwerkt en bereikbaar blijft of dat u toch een (korte) zomerstop inlast. Laat het ons weten via de poll onder dit bericht.