Rechter stelt OR Uniport in gelijk

De OR van containerbedrijf Uniport werd vorige week in het gelijk gesteld tijdens een kort geding dat de OR tegen de eigen directie had aangespannen. De werknemers worden nu met behoud van loon vrijgesteld van werk.

2 maart 2020 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) van Uniport stapte twee weken geleden naar de rechter. De OR was het er niet mee eens dat de directie de werknemers verplichtte om in ploegendiensten naar het werk te komen terwijl er – in aanloop naar de definitieve sluiting van het bedrijf – nauwelijks nog werkzaamheden zijn. De directie van de containerterminal aan de Rotterdamse Waalhaven weigerde echter de werknemers vrijstelling van werk te geven zolang er geen overeenstemming was over het sociaal plan. De OR sprak van ‘gijzeling’ van werknemers en beschuldigde de directie van slecht werkgeverschap.

Werknemers inroosteren is in strijd met goed werkgeverschap

De voorzieningenrechter stelde de OR in het gelijk. Volgens de rechter is het inderdaad in strijd met goed werkgeverschap om werknemers verplicht naar het werk te laten komen terwijl er geen werk is en ook niet meer komt. De containerterminal zou uiterlijk 31 maart 2020 sluiten, maar opdrachtgevers besloten al eerder geen gebruik meer te maken van Uniport. Hierdoor waren de bedrijfsactiviteiten feitelijk per 6 februari 2020 al volledig beëindigd. De rechter oordeelde dat de directie de 161 werknemers daarom moet vrijstellen van werk met behoud van loon.

OR: directie handelt in strijd met goed werkgeverschap

Op grond van artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden moet de OR de naleving van de voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden van de werknemers bevorderen. Volgens de OR van Uniport schond de directie deze voorschriften, met stress en ziekteverzuim tot gevolg.

FNV moet zich nog uitspreken over eindbod

Vakbond FNV is al geruime tijd in gesprek met de directie van Uniport over het sociaal plan. In het eerdere sociaal plan en het eindbod van Uniport stonden volgens FNV nog veel onduidelijkheden. Op 13 februari stuurde de directie een aangepast Eindbod Sociaal Plan naar FNV. Vakbond FNV moet zich hierover nog uitspreken. Hierna kan de OR het eindbod in de OR-vergadering bespreken.

Rechtbank Rotterdam, 26 februari 2020, ECLI (verkort): 1674

Bijlagen bij dit bericht