Regels voor het oprichten van een vakbond

16 september 2016 | Door redactie

Volgens de wet is een cao geldig als deze is opgesteld in overleg met werkgevers en (een) vereniging(en) van werknemers. Dat betekent dus dat er een vakbond nodig is om te kunnen onderhandelen over een cao. Maar hoe richt je een vakbond op?

Voor het oprichten van een vakbond zijn in Nederland maar twee werknemers en een notaris nodig. Samen stellen ze de statuten op voor volledige rechtsbevoegdheid. Verder is het natuurlijk belangrijk dat de werkgever de vakbond ziet als volwaardig onderhandelpartner. Als dat het geval is en de statuten zijn opgesteld, kan de vakbond onderhandelen met de werkgever. Let op: het cao-akkoord dat daaruit volgt, geldt alléén voor de leden van de vakbond.

Regels voor het oprichten van een vakbond

Groeit het aantal leden van de vakbond en krijgt de cao meer belang, dan kunnen de vakbond en werkgever de cao aanmelden bij het ministerie van SZW. De enige eis die het ministerie stelt aan zo’n eerste aanmelding is dat de vakbond een kopie van zijn statuten meestuurt. Is de cao aangemeld, dan gelden de cao-afspraken voor alle werknemers in de organisatie. Een volgende stap is dat de minister zo’n cao algemeen verbindend verklaart (avv). Dan geldt de cao voor de hele sector.

Ondernemingsraad richt vakbond op

Ook de ondernemingsraad kan het initiatief nemen om een vakbond op te richten. Dat deed de ondernemingsraad van IKEA in 1992. Die vakbond Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (WIM) zorgde ervoor dat cao-onderhandelingen spaak liepen.