Rol weggelegd voor OR bij stimuleren hergebruik grondstoffen

15 november 2017 | Door redactie

De overheid streeft ernaar dat heel Nederland in 2050 circulair werkt. Dat houdt in dat organisaties alle grondstoffen hergebruiken. De OR kan daarin een belangrijke rol spelen.

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR in artikel 28 lid 4 de speciale taak om de organisatie te stimuleren zorg te dragen voor het milieu. Zo kan een OR er bij de bestuurder op aandringen om de mogelijkheden voor het hergebruik van grondstoffen te onderzoeken. Ook kan de OR een initiatiefvoorstel (tool) indienen om duurzamer te ondernemen. In een digitaal magazine van de Sociaal-Economische Raad (SER) kunnen OR-leden inspiratie opdoen over circulair werken.

OR creeërt draagvlak op de werkvloer

Omschakelen naar circulair werken betekent een verandering voor werknemers. Ze hebben bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden nodig. Zo zullen ontwerpers bij het ontwerpen van producten een goede kennis nodig hebben van de mogelijkheden om materialen te hergebruiken. Hebben producten eenmaal het einde van hun levensduur bereikt, dan is het belangrijk dat organisaties kennis in huis hebben van hoe zij grondstoffen kunnen hergebruiken. De OR kan bij de bestuurder ideeën opperen om werknemers te informeren over en te betrekken bij het hergebruik van materialen of eventueel (bij)scholing organiseren. Zo ontstaat er meer draagvlak op de werkvloer voor duurzamer ondernemen.

Bijlagen bij dit bericht

Initiatiefrecht van de OR
E-learning | VideoCollege 9 minuten