Rotte appel en toffe peer voor OR in onderwijs

7 juni 2016 | Door redactie

De Saxion Hogeschool heeft de Toffe Peer-award gewonnen voor de manier waarop de hogeschool omgaat met medezeggenschap. Lijnrecht tegenover de Toffe Peer staat de Rotte Appel en die werd toegekend aan de Hogeschool Utrecht.

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) en het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) reiken de Toffe Peer- en Rotte Appel-award jaarlijks uit aan de onderwijsinstelling (universiteiten en hogescholen) die uitmuntend of juist dramatisch scoren op het gebied van medezeggenschap. Wie goed wil scoren, moet zorgen voor een open overlegcultuur tussen bestuur en OR, met name in de overlegvergadering. Instanties scoren het beste als zij hun OR de ruimte geven om optimaal gebruik te maken van zijn bevoegdheden (tools).

Toffe Peer dankzij optimale betrokkenheid OR bij besluiten

Saxion heeft de Toffe Peer-award met name te danken aan het feit dat de OR goede OR-faciliteiten (tool) tot zijn beschikking heeft.  Misschien nog wel belangrijker voor de goede score van het Saxion is de mate waarin het bestuur zijn medezeggenschapsraad betrekt.

Rotte Appel door moeizame OR-resultaten

De Hogeschool Utrecht moest het doen met de Rotte Appel-award. De hogeschool scoorde het slechtst op het gebied van de medezeggenschap van personeel en studenten. Eén van de grootste minpunten was het overschrijden van de reactietermijnen. Ook moest de medezeggenschapsraad flink strijden voor minimale resultaten.