SER geeft tips over geheimhoudingsplicht

13 oktober 2014 | Door redactie

Steeds vaker krijgen OR’en geheimhouding opgelegd over een compleet adviestraject. De OR kan de achterban daardoor niet informeren of raadplegen en is dus niet goed in staat om een serieus advies op te stellen. De Sociaal-Economische Raad (SER) geeft tips over de manier waarop u met geheimhouding kunt omgaan.

Vakbonden en werkgeversorganisaties krijgen steeds vaker te horen dat bestuurders hun OR geheimhouding opleggen over alle informatie die wordt uitgewisseld tijdens een adviestraject. Veel bestuurders zijn bang voor onrust en willen het adviesplichtige besluit daarom liever stilhouden tot het besluit is genomen. Maar daarmee legt de bestuurder de OR grotendeels lam, omdat de raad dan geen achterbanoverleg kan plegen. De SER zegt in dat kader dat bestuurders alleen expliciete geheimhouding moeten afspreken als daar een goede reden voor is.

Tips van de SER voor omgang met geheimhouding bij adviestraject

Om te voorkomen dat uw bestuurder uw OR de handen op de rug bindt, zette de SER in de aanbeveling 'OR en geheimhouding' de volgende tips op een rij:

  1. Maak afspraken over geheimhouding zo concreet mogelijk. Dan wordt direct duidelijk voor welke onderdelen geheimhouding noodzakelijk is en welke minder. Kijk met uw bestuurder of de duur en omvang van de geheimhouding realistisch zijn.
  2. Vraag de bestuurder om een goede afweging te maken tussen de (mogelijk) schadelijke gevolgen bij het openbaar worden van de informatie en het besef dat het transparant en tijdig delen van informatie het besluitvormingsproces vooruit helpt.
  3. Geef bij uw bestuurder aan dat ‘angst voor onrust’ geen goede reden is zodra het voorgenomen besluit eenmaal klaarligt. Hij stelt de onrust daarmee alleen maar uit. Zeker als de gevolgen voor de werknemers aanzienlijk zijn.
  4. Wees u bewust van uw positie in de organisatie en de informatie die u deelt. Een sterke OR vraagt zich steeds af of het slim is om bepaalde informatie te delen, ook als de bestuurder daarover niet expliciet geheimhouding heeft afgesproken.
  5. U heeft er baat bij om bestuurdersplannen in een vroeg stadium mee te krijgen. Soms is het afspreken van geheimhouding juist een reden voor uw bestuurder om de informatie al op voorhand te delen. Hij durft er dan van uit te gaan dat u de informatie voor u houdt.
  6. Spreek altijd af hoelang de geheimhouding duurt, voor wie het geldt en op welke informatie het precies betrekking heeft. Let op: de geheimhoudingsplicht mag uw OR niet hinderen om een goed advies op te stellen.