SER maakt prijswinnaar voor beste OR-overleg bekend

30 november 2020 | Door redactie

De Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de Zuyderland ziekenhuizen uitgeroepen tot winnaar van de Driehoek 3D Trofee 2020/2021. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de organisatie met de beste overlegstructuur tussen medezeggenschap, toezichthouder en bestuur.

Lees ook het nieuwsartikel SER maakt winnaar voor beste OR-overleg 2021 bekend

De Driehoek 3D Trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de organisatie met de beste inhoudelijke overlegstructuur in de driehoek medezeggenschapsorgaan (de ondernemingsraad (OR) of centrale ondernemingsraad (COR)), toezichthouder (raad van commissarissen of raad van toezicht) en directie of bestuur. 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit/inclusiviteit. De drie genomineerden van dit jaar waren Zuyderland, Alfa Top-Holding B.V. en Stedin Groep. Zij gaven allemaal op professionele wijze invulling aan de medezeggenschap.

COR van Zuyderland heeft veel strategische invloed

Zuyderland scoorde de meeste punten omdat het overleg met alle stakeholders heel goed verankerd is in de organisatie. De jury was vooral te spreken over de manier waarop bij Zuyderland alle strategische overlegpartners in de driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur zowel structureel als informeel vorm en inhoud geven aan het overleg. Er is sprake van een stevige vertrouwensbasis, waarbij de COR zijn verantwoordelijkheid neemt en strategische invloed heeft. Dit bleek bijvoorbeeld bij de uitbraak van de coronacrisis. De overlegpartners uit de driehoek hadden veelvuldig overleg over de coronagerelateerde vraagstukken en zochten gezamenlijk naar een passende oplossing.  

Ondanks bijzondere organisatie krijgt medezeggenschap bij Alfa vorm en inhoud

Alfa Top-Holding was genomineerd omdat alle overlegpartners werken aan het professionaliseren van de medezeggenschap. Voor Alfa is het toepassen van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een grote uitdaging, omdat de werknemers mede-eigenaar zijn van de coöperatie. De WOR sluit niet goed aan op deze bijzondere organisatievorm. De jury had veel waardering voor de manier waarop Alfa desondanks zoekt naar manieren om de medezeggenschap vorm en inhoud te geven.

OR van Stedin Groep in vroeg stadium betrokken bij besluitvorming

Bij Stedin Groep prees de jury vooral het feit dat de organisatie in korte tijd een laagdrempelige, goed functionerende overlegstructuur had ontwikkeld, waarbij de OR een actieve rol speelt en in een vroeg stadium wordt betrokken bij de strategische besluitvorming. Hierdoor voelen veel werknemers zich betrokken bij de medezeggenschap.