SER onderzoekt modernisering medezeggenschap

10 juli 2017 | Door redactie

Een extern onderzoeksbureau gaat vanaf september in twee jaar tijd maximaal twaalf pilots gericht op de vernieuwing van medezeggenschap onderzoeken en in de gaten houden. Het initiatief hiervoor is genomen door de Sociaal-Economische Raad (SER).

De SER heeft de wettelijke taak om medezeggenschap te bevorderen. Daar horen ook de thema’s vernieuwing en verbetering van medezeggenschap bij. Daarom heeft de SER de handen ineen geslagen met een instituut dat een onderzoek naar de vernieuwing van medezeggenschap zal uitzetten en financieren. Een extern onderzoeksbureau zal het onderzoek, dat in september start, uitvoeren. Het onderzoeksbureau gaat maximaal twaalf pilots onderzoeken en volgen.

Voorwaarden verbinden aan pilots

In veel sectoren experimenteren organisaties al met nieuwe vormen van medezeggenschap, maar bij de start van  zo’n experiment wordt niet altijd een duidelijke doelstelling geformuleerd. Daardoor kan de organisatie achteraf niet meten of de doelstelling is behaald. Zo kunnen andere organisaties slechts deels of helemaal niet leren van de ondervindingen van het experiment. Het onderzoek op initiatief van de SER gaat daarom voorwaarden stellen aan de pilots. De SER richt zich al langer op de vernieuwing van medezeggenschap. Een belangrijk onderwerp op de agenda is hoe om te gaan met flexibilisering en medezeggenschap.

Diverse organisaties gericht op vernieuwing medezeggenschap

Niet alleen de SER richt zich op vernieuwing van medezeggenschap. Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) is speciaal in het leven geroepen om onderzoek op het gebied van medezeggenschap te bevorderen. En het onderwerp houdt ook diverse vakbonden bezig. Eén van de speerpunten van FNV Jong en CNV jongeren is de verjonging van medezeggenschap. Ondernemingsraden vergrijzen en het OR-werk heeft niet altijd een positief imago (tool) onder jongeren. De jongerenvakbonden organiseerden daarom het zogeheten MZ LAB, waarin jongeren onderzoeken welke kansen er zijn voor de vernieuwing van medezeggenschap. 

Is uw OR betrokken (geweest) bij een moderniseringstraject in de medezeggenschap in uw organisatie, dan kunt u bijdragen aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen. Deze kunt u vinden op de website van het onderzoeksproject.