SER publiceert stappenplan ‘OR zoekt jonge collega’s’

Jonge werknemers zijn minder vertegenwoordigd in ondernemingsraden. Hierdoor moeten veel organisaties en ondernemingsraden besluiten nemen zonder de inbreng van jongeren. Om jonge werknemers meer te betrekken bij de medezeggenschap, publiceerde de Sociaal-Economische Raad (SER) onlangs het stappenplan ‘OR zoekt jonge collega’s’.

3 mei 2021 | Door redactie

De SER-publicatie ‘OR zoekt jonge collega’s’ (pdf) is gericht op ondernemingsraden en bevat een stappenplan hoe de ondernemingsraad (OR) jongeren kan bereiken en enthousiasmeren voor de medezeggenschap. De OR krijgt onder andere inzicht in de belevingswereld van jongeren, tips hoe de raad hier beter op kan aansluiten, ideeën hoe de raad jongeren kan overtuigen van de meerwaarde van de OR en adviezen voor het organiseren van een succesvolle kick-off met jongeren.

OR moet vernieuwend en ambitieus zijn

Voor het goed functioneren van de OR is het van belang dat alle groepen werknemers goed vertegenwoordigd zijn in de raad. In de praktijk blijkt echter dat jongeren minder interesse hebben voor het OR-werk dan hun oudere collega’s. Terwijl veel ondernemingsraden juist open staan voor jongeren en hun vaak verfrissende en creatieve ideeën. Jongeren zitten nu eenmaal in een andere levensfase dan het gemiddelde OR-lid. Hierdoor vinden ze vaak andere dingen in hun werk belangrijk en hebben ze een andere kijk op hun werk dan de zittende OR-leden.
Jongeren zijn vaak ambitieus en hebben vaker een tijdelijk contract. Daarom stappen ze niet zomaar voor een paar jaar in een project. Ook zijn ze bijvoorbeeld gewend aan snelle communicatiemiddelen, zoals social media, in plaats van vergaderen. Een OR moet dus ambitieus en vernieuwend zijn om meer jongeren aan te trekken.

Jongeren helpen om meer jongeren te betrekken bij OR

Jongeren zijn hard nodig bij medezeggenschap. Daarom zet de SER zich al geruime tijd in om meer jongeren te betrekken bij medezeggenschap. De SER ontwikkelt deze initiatieven zelf ook in nauw overleg met jonge werknemers, bijvoorbeeld in de vorm van expertbijeenkomsten. Ook de publicatie ‘OR zoekt jonge collega’s’ kwam samen met jongeren tot stand. Enkele jongeren die meewerkten aan de publicatie geven in een korte video hun visie: