SER wil jongeren meer betrekken bij medezeggenschap

De ondernemingsraad (OR) is het klankbord van de organisatie. Daarom is het goed als de leden afkomstig zijn van verschillende afdelingen en als niet alleen ‘oude rotten in het vak’, maar ook jongeren hun stem laten horen. Met een expertbijeenkomst ‘jongeren en medezeggenschap’ op 4 oktober wil de Sociaal Economische Raad (SER) een plan maken om jongeren meer te betrekken bij het organisatiebeleid.

2 september 2019 | Door redactie

Een ondernemingsraad functioneert het beste als er ruimte is voor nieuwe inzichten en ideeën. Die houden de OR – en daarmee ook de bestuurder – scherp en zorgen ervoor dat de OR kan doen waarvoor de raad bedoeld is: de belangen van de werknemers én de organisatie behartigen. In de praktijk blijken er relatief weinig jongeren in de raad te zitten. Dat is jammer, want juist jongeren kijken vaak met een vernieuwende, frisse blik naar wat er speelt in de organisatie. Daarom organiseert de SER volgende maand een expertbijeenkomst met jonge OR-leden.

Landelijk plan om jongeren te enthousiasmeren voor medezeggenschap

Bij de expertbijeenkomst ‘jongeren en medezeggenschap’ gaan jonge OR-leden, managers en wetenschappers met elkaar in gesprek over hoe bestuurders en ondernemingsraden de betrokkenheid van jongeren bij het organisatiebeleid kunnen bevorderen. Op basis van het gesprek zullen de deelnemers een landelijk plan opstellen. Vervolgens gaat de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER bestuurders en ondernemingsraden toerusten om jongeren enthousiast te maken voor medezeggenschap.

Aanmelden voor expertbijeenkomst jongeren en medezeggenschap

Actieve OR-leden die jonger zijn dan 35 jaar kunnen zich voor de expertbijeenkomst aanmelden via René van Oorschot, beleidsmedewerker SER r.van.oorschot@ser.nl.

Bijlagen bij dit bericht

Introductiecursus Ondernemingsraad
E-learning | VideoCollege 10 minuten