Toezichthouder heeft moeite om werk goed te doen

Veel commissarissen zijn niet erg tevreden over hun eigen rol. Dit blijkt uit zelfevaluaties die ruim 1.000 toezichthouders de afgelopen vijf jaar invulden in de app EvaLite. Ze hebben onvoldoende ruimte om toezicht te houden op de organisatiestrategie, en dat wringt.

30 oktober 2019 | Door redactie

Toezicht houden op de organisatiestrategie is een kerntaak van de leden van de raad van commissarissen (RvC), maar in de praktijk komen veel commissarissen hier niet of nauwelijks aan toe. Dit gaven zij aan in EvaLite. Deze applicatie is bedoeld om commissarissen inzicht te geven in hun eigen functioneren en wordt vooral gebruikt door kleinere beursfondsen, niet-beursgenoteerde ondernemingen en (semi-)publieke instellingen.

Commissaris is niet blij met invulling eigen rol

De commissarissen die de enquête invulden, zijn in het algemeen tevreden over hun taken en bevoegdheden (99%), maar zijn niet erg te spreken over de daadwerkelijke invulling van hun eigen rol. Zo zijn veel van de commissarissen niet tevreden over de mate waarin zij inzicht krijgen in mogelijke opvolgers binnen de organisatie (53%), de aandacht voor ICT (44%) en voor personeelszaken (38%) en de mate waarin de directie hun advies ter harte neemt (25%).

Commissaris wil meer ruimte voor meten van strategische prestaties

Eén op de drie commissarissen vindt dat zij onvoldoende ruimte krijgen om de voortgang van een strategie te kunnen bewaken. In de organisatie gaat de aandacht teveel uit naar de actuele problematiek in plaats van naar de langetermijnstrategie, vinden zij. De helft van de deelnemende commissarissen vindt dan ook dat zij meer aandacht moeten (kunnen) besteden aan de prestaties op strategisch gebied.

RvC is belangrijke samenwerkingspartner voor ondernemingsraad

De RvC is een belangrijke partner voor de ondernemingsraad (OR). RvC en OR hebben immers een gemeenschappelijk doel: het goed functioneren van de organisatie. Een goede samenwerking tussen de OR en RvC kan veel opleveren. Door kennis en inzichten te delen, kunnen zij elkaar versterken. Bovendien heeft de OR het recht om commissarissen voor te dragen. Dit aanbevelingsrecht is geregeld in de structuurregeling (boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) en geldt voor de voordracht van een derde van de leden van de raad van commissarissen. De OR kan de zaken waaraan commissarissen te weinig aandacht besteden, op de agenda zetten om ze zo extra onder de aandacht te brengen.