Verlaag verloop in OR met exitgesprek

9 april 2018 | Door redactie

Het werven van nieuwe leden is voor veel ondernemingsraden een uitdaging. Het kan dan ook geen kwaad als een OR ook aandacht besteedt aan het verlagen van het verloop in de raad. Het voeren van een exitgesprek met vertrekkende OR-leden kan daarbij helpen.

Leidinggevenden voeren vaak een exitgesprek (tool) met werknemers die vertrekken bij een organisatie. Ondernemingsraden doen dit meestal niet met vertrekkende OR-leden, terwijl het wél veel inzicht kan opleveren in het handelen van de OR. Met dit inzicht kan de OR zijn eigen functioneren verbeteren wat er op den duur voor kan zorgen dat minder OR-leden stoppen met medezeggenschap. In een exitgesprek kan een OR leren van antwoorden op vragen als:

  • Waarom vertrekt het OR-lid?
  • Waarom stelt het OR-lid zich niet opnieuw verkiesbaar?
  • Op welke punten voldeed het OR-werk wel en juist niet aan de verwachtingen?

OR probeert problemen intern op te lossen

Een slimme OR komt ook daadwerkelijk in actie als de informatie uit het exitgesprek daar aanleiding toe geeft. De OR-leden die het exitgesprek hebben gevoerd, kunnen een kort verslag inclusief verkregen tips sturen naar de OR-leden. De raad onderzoekt eerst gezamenlijk of er een interne oplossing is voor het probleem. Blijkt dat er te weinig tijd is voor het OR-werk, dan biedt een training timemanagement (tools) misschien een interne oplossing. Als de OR-leden al over voldoende vaardigheden beschikken om te plannen, zoekt de raad zoeken naar externe oplossing. Zo kan de OR een onderbouwd verzoek voor meer uren voor medezeggenschap (tool) naar de bestuurder sturen.

Lees meer over dit onderwerp in OR Rendement 04-2018 op pagina 13 en 14. Abonnees van OR Rendement ontvangen dit nummer dinsdag 10 april per post.