Verplichting oprichting OR negeren een goede strategie?

28 juni 2017 | Door redactie

Zelfs als een organisatie verplicht een Ondernemingsraad (OR) in moet stellen, wil het bestuur of de directie dit soms liever voorkomen. Een OR praat namelijk mee over belangrijke bedrijfsbeslissingen. Los van de ‘rompslomp’ die dit met zich meebrengt, zit het bestuur of de directie niet altijd op te wachten op extra meningen. Er kleven echter risico’s aan het negeren dat een OR moet worden ingesteld.

Gewoon negeren dat een OR moet worden ingesteld, kan vruchten afwerpen. Als werknemers binnen de organisatie niet specifiek verzoeken om een OR, hoeft de organisatie niet per se actie te ondernemen. Zodra één werknemer of een vakbond opstaat en meldt dat hij/zij een OR wenst, wordt het verhaal anders. Het bestuur of de directie zal dan in het belang van de organisatie moeten afwegen of de negeertactiek kan worden doorgezet.

Drie risico’s bij het negeren van de instelling van de OR

Deze afweging kan de directie of het bestuur maken aan de hand van drie belangrijke risico’s:

  • Iedere belanghebbende kan bij de rechter verzoeken de organisatie te veroordelen tot het instellen van een OR. In praktijk wordt een OR ook met regelmaat afgedwongen via de rechter. Zijn er immers in de regel meer dan vijftig personen werkzaam (waaronder uitzendkrachten) in de organisatie, dan wijst de rechter de vordering toe. De organisatie moet dan alsnog een OR oprichten, mogelijk op straffe van een dwangsom.
  • Het ontbreken van een verplichte OR kan ingrijpende gevolgen hebben voor een reorganisatie. In 2009 en 2010 hebben kantonrechters de verzoeken tot ontbinding van arbeidsovereenkomsten afgewezen, omdat een ondernemer onzorgvuldig had gehandeld. In één geval was dit omdat de ondernemer voor de reorganisatie geen advies van de OR had ingewonnen. De OR was namelijk niet ingesteld, ondanks dat de ondernemer daartoe wettelijk verplicht was.
  • Snel een adviesplichtig besluit nemen met ingrijpende gevolgen tijdens de oprichting van een OR is ook niet verstandig. De kersverse OR kan – na oprichting en nadat het besluit is genomen – alsnog met succes beroep instellen bij de rechter.

Proefabonnement BV Rendement

Meer adviezen over het negeren van de verplichting een OR in te stellen, leest u in het julinummer van BV Rendement. Nog geen abonnement? Vraag dan nu een proefabonnement aan!