Vragen over de samenstelling van de ondernemingsraad

26 januari 2018 | Door redactie

Het aantal OR-leden hangt onder andere af van de grootte van de organisatie. Voor de grootte en de samenstelling van de OR gelden wettelijke regels.

De samenstelling van de OR staat toegelicht in artikel 6 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) (tools). Dit artikel gaat bijvoorbeeld in op het aantal leden dat een ondernemingsraad minimaal moet tellen en welke uitzonderingen er gelden. Een OR mag met toestemming van de bestuurder zowel naar boven als naar beneden afwijken van het aantal in de WOR genoemde OR-leden. De bestuurder heeft op deze beslissing een vetorecht. Als de bestuurder weigert het aantal aan te passen, kan de OR daar niets aan doen. Het afwijkende aantal OR-leden legt een OR vast in het OR-reglement.

Hoeveel OR-leden moet een OR tellen?

In de WOR is vastgelegd hoeveel leden een OR telt. Het aantal leden hangt af van het aantal werknemers in een organisatie:

  • 3 leden bij minder dan 50 werknemers;
  • 5 leden bij 50 tot 100 werknemers;
  • 7 leden bij 100 tot 200 werknemers;
  • 9 leden bij 200 tot 400 werknemers;
  • 11 leden bij 400 tot 600 werknemers;
  • 13 leden bij 600 tot 1.000 werknemers;
  • 15 leden bij 1.000 tot 2.000 werknemers;
  • bij elk volgend duizendtal twee OR-leden extra, tot maximaal 25 OR-leden.

Kan een OR een vervanger aanwijzen voor een OR-lid?

Een OR kan voor alle of een deel van de OR-leden plaatsvervangers kiezen. Zo’n plaatsvervanger kan het OR-werk overnemen van een OR-lid als deze afwezig is vanwege bijvoorbeeld een zakenreis. Ook op het al dan niet kiezen van plaatsvervangers heeft de bestuurder vetorecht. De OR moet de verkiezing van de plaatsvervangende OR-leden en hun positie in het geval van openstaande vacatures in het OR-reglement regelen. Een OR past de WOR goed toe als er een vast systeem van plaatsvervangers is. De OR-verkiezing (tools) kan bijvoorbeeld zo worden ingericht dat een werknemer een kandidaat en de bijbehorende vervanger kiest.

Wat gebeurt er als het aantal werknemers toeneemt?

Het is niet nodig om het ledental aan te passen als het aantal werknemers in een organisatie tijdens de zittingsduur toeneemt of afneemt. Als het aantal OR-leden volgens artikel 6 lid 1 WOR hoort te  wijzigen vanwege een toename of afname van het aantal werknemers, moet de OR wel tijdig het OR-reglement aanpassen, zodat het aantal OR-leden klopt bij de eerstvolgende verkiezingen.

In de rubriek 'Vragen over' behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de Adviesdesk!

Meer informatie over het vormgeven van een OR vindt u in de toolbox Richt in 8 stappen een ondernemingsraad op.