WAADI en WOR aangenomen door Eerste Kamer

25 april 2012 | Door redactie

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Hierdoor krijgen uitzendkrachten dezelfde rechten als de vaste werknemers in uw onderneming en moet een werkgever eenmaal per jaar de OR informeren over de uitzendkrachten die hij inhuurt.

In het bericht ‘Uitzendkrachten moeten gelijke rechten krijgen’ kon u lezen dat minister Kamp een wetsvoorstel heeft ingediend waarmee uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de vaste werknemers in uw onderneming. Deze wijziging van de WAADI is onlangs aangenomen door de Eerste Kamer.

Gelijke rechten voor uitzendkrachten

Door deze wetswijziging moet u bijvoorbeeld de arbeids- en rusttijden, de duur van vakantie en het werken op feestdagen voor uitzendkrachten dus gelijkstellen aan die van andere werknemers in uw onderneming. In de uitzend- of de inleners-cao kan hier nog wel van worden afgeweken. Ook moet u uitzendkrachten straks op de hoogte stellen van interne vacatures, zodat zij evenveel kans hebben om voor een functie in aanmerking te komen als de vaste werknemers.

Ook wijziging WOR goedgekeurd

De Eerste Kamer is ook akkoord gegaan met een aanpassing van de WOR. Door deze aanpassing moet de werkgever de ondernemingsraad (OR) straks ten minste eenmaal per jaar algemene gegevens verstrekken over de uitzendkrachten die uw organisatie inleent. Ook moet uw werkgever laten weten – mondeling of schriftelijk – wat zijn verwachtingen zijn over het aantal uitzendkrachten dat hij wil inlenen voor het komende jaar. Deze informatie is vooral bedoeld voor de bespreking van de algemene gang van zaken binnen de onderneming.
Op 17 april 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan. Dit betekent dat het wetsvoorstel zonder stemming is aanvaard en dat hierover geen debat meer plaatsvindt. Zodra de wetswijziging wordt gepubliceerd in de Staatscourant is deze definitief.

Bijlagen bij dit bericht