Wat kan OR doen als werkgever coronaregels overtreedt?

Sinds de uitbraak van het coronavirus komen er bij vakbond FNV veel klachten binnen over misstanden op het werk. Werkgevers tonen weinig begrip voor thuiswerkende ouders, houden ten onrechte loon in of weigeren ziekmeldingen. Ook de ondernemingsraad moet alert zijn op signalen over misstanden op de werkvloer.

25 maart 2020 | Door redactie

Bij FNV stromen op dit moment de klachten binnen over werkgevers. Werknemers met gezondheidsklachten moeten van hun werkgever – tegen de voorschriften in – toch naar het werk komen. Ouders die geen vitaal beroep hebben en niet thuis kunnen werken, moeten van hun werkgever opvang regelen voor de kinderen en anders vakantiedagen of overuren opnemen. Daarnaast blijken veel werknemers bang om besmet te raken, omdat de werkgever onvoldoende hygiënemaatregelen neemt. Ook melden FNV-leden dat werkgevers – in strijd met de Noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW) – bij werknemers 10% van het loon inhouden. Het is de bedoeling dat werkgevers 100% van het loon doorbetalen. Hiervoor krijgen ze via de NOW een tegemoetkoming van maximaal 90%. De NOW is één van de noodmaatregelen uit het noodpakket van maatregelen voor werkgevers, dat faillissementen en werkloosheid moet tegengaan.

OR is juist nu van meerwaarde

De OR is op dit moment een belangrijke sparring partner voor de werkgever. Juist nu kan de OR zijn meerwaarde bewijzen door actief mee te denken met de bestuurder en de werknemers over (tijdelijke) oplossingen die de situatie werkbaar houden. Werkgevers en werknemers moeten rekening houden met de lastige situatie waarin ook de ander zich bevindt. Zij moeten zich flexibel opstellen, bijvoorbeeld waar het gaat om werktijden. Daarnaast is het één van de speciale taken van de OR (artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden) om te bevorderen dat werkgevers en werknemers zich houden aan de voorschriften ten aanzien van de arbeidsomstandigheden en de arbeids- en rusttijdenregeling. Dit om overbelasting en uitval van werknemers te voorkomen. De OR staat dus zeker niet buiten spel!