Welke OR-berichten las u het meest in 2019?

Arbeidsvoorwaarden, onderhandelingen over cao’s en het pensioenakkoord, en de rechten en plichten van de ondernemingsraad (OR) trokken afgelopen jaar veel aandacht. En natuurlijk de gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die op 1 januari in werking treedt. De invoering van deze wet heeft gevolgen voor de hele organisatie. Een belangrijk thema voor de OR dus, ook in 2020. Wat waren de 10 best gelezen OR-berichten van 2019?

23 december 2019 | Door redactie

OR moet instemmen met aanpassing werktijden 
Als de werkgever besluit om een bepaalde functie(groep) structureel anders in te gaan roosteren, moet hij de OR eerst om toestemming vragen.

Gevolgen WAB voor de ondernemingsraad 
Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet heeft ingrijpende gevolgen voor onder meer het aanname-, ontslag- en bevorderingsbeleid van uw organisatie. Welke rol speelt de OR?

Landelijke actiedag vakbonden voor beter pensioenakkoord 
De vakbonden FNV, CNV en VCP voerden begin 2019 acties voor een beter pensioenakkoord met kabinet en werkgevers. Het was de aanloop naar een landelijke actiedag op 18 maart. Inmiddels is het pensioenakkoord 2019 een feit.

Vragen over: wel of geen cao 
Ruim 80% van de Nederlandse werknemers valt onder een cao. Dit betekent dat bij ongeveer één op de vijf werknemers de arbeidsvoorwaarden in hoofdlijnen zijn vastgelegd. Daarbij speelt ook de OR een belangrijke rol.

Ook OR moet werkstress achterban tegengaan 
Volgens cijfers van TNO gaf 20% van de werknemers in 2017 werkstress op als reden van verzuim. In 2015 was dit nog 16%. Bestuurders zijn verplicht om maatregelen te nemen tegen werkstress in hun organisatie. Ook de OR heeft een taak om werkstress bij de achterban tegen te gaan.

Shell kort lonen stakende werknemers 
Shell kort de lonen van stakende werknemers met 40%. Dit zegt een woordvoerder van CNV Vakmensen. Vakbonden FNV en CNV voeren acties sinds Shell hun ultimatum bij cao-onderhandelingen onbeantwoord heeft gelaten. De cao liep af op 28 februari 2019.

Het verschil: OR-secretaris & ambtelijk secretaris 
Een OR kan beschikken over een OR-secretaris. Sommige raden hebben echter (ook) een ambtelijk secretaris. Hoewel de begrippen erg op elkaar lijken, zijn er een aantal belangrijke verschillen.

Ook minstens 60 OR-uren per jaar voor parttimers 
Een werknemer die zitting neemt in de OR, moet altijd minstens 60 uur per jaar kunnen besteden aan zijn medezeggenschapswerk. Daar komen de vergadertijd en de scholingsdagen nog bovenop.

Cao Jumbo geëindigd, onduidelijkheid avr blijft 
Het conflict tussen Jumbo, de werknemers en de vakbonden bleef lang voortduren. Toen de cao verlopen was, leek een deel van de werknemers geen loonsverhoging te ontvangen. De vakorganisaties dreigen daarom weer naar de rechter te stappen. Ook dienden 600 werknemers een klacht in bij de bedrijfscommissie tegen de OR en de COR. In juli dit jaar bereikten Jumbo en de vakbonden een akkoord over de arbeidsvoorwaarden.

SER adviseert: verkort kiesrechttermijnen voor OR 
De Sociaal-Economische Raad (SER) vindt dat jongeren en flexwerkers meer betrokken moeten worden bij medezeggenschap. Zij adviseert minister Koolmees van SZW daarom de wettelijke kiesrechttermijnen te verkorten.