Richt in 8 stappen een ondernemingsraad op

U wilt (of moet) een ondernemingsraad (OR) in uw bedrijf oprichten. Dit vergt nogal wat organisatie. U moet voldoen aan verschillende wettelijke eisen. In deze toolbox leggen wij u uit hoe u stap voor stap een ondernemingsraad opricht in uw organisatie.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Richt in 8 stappen een ondernemingsraad op

  Regel de medezeggenschap in uw organisatie

  Iedere organisatie met 50 werknemers of meer is verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Als er nu nog geen ondernemingsraad is dan moet de werkgever een ondernemingsraad oprichten. Deze toolbox leidt u door het gehele proces van oprichting heen.

 • 2

  Wanneer is medezeggenschap verplicht?

  Geen OR? Toch inspraak!

  Nieuws Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV) Publicatiedatum: 07-02-2020

  Organisaties met 50 werknemers of meer moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Ook in kleinere organisaties zonder OR hebben de werknemers inspraak. De medezeggenschap is daar geregeld via een personeelsvertegenwoordiging (PVT) of een personeelsvergadering (PV). De PV klinkt misschien vrijblijvend, maar dat is het zeker niet.


  Hoe ver gaat de invloed van de PVT?

  Nieuws Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV) Publicatiedatum: 17-02-2020

  In organisaties tot 50 werknemers kan een bestuurder zijn werknemers inspraak geven via een personeelsvertegenwoordiging (PVT). Soms is het instellen van een PVT zelfs verplicht. De PVT heeft meer bevoegdheden dan de personeelsvergadering (PV), maar minder dan de ondernemingsraad (OR). Waarin zit het verschil?


  Het adviesrecht van de PV, PVT en OR (artikel 25 WOR)

  Nieuws Adviesrecht Publicatiedatum: 24-02-2020

  Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van de medezeggenschap in een organisatie. Brengt de ondernemingsraad (OR) een advies uit, dan kan een bestuurder dat niet zomaar naast zich neerleggen. In organisaties zonder OR heeft de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV) ook adviesrecht. Dit is echter niet zo uitgebreid als het adviesrecht van de OR.


  Welke vormen van medezeggenschap zijn er?

  Vraag & Antwoord Samenstelling van de OR Publicatiedatum: 19-04-2024

  Onze organisatie is de laatste tijd flink gegroeid. Welke vorm van medezeggenschap kunnen wij dan het beste kiezen?


  Vormen van medezeggenschap

  Infographic Werkwijze OR Publicatiedatum: 16-01-2024

  Medezeggenschap is er in verschillende soorten en maten. Sommige vormen zijn vrijwillig georganiseerd, andere zijn verplicht volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Denk aan de personeelsvergadering (PV), personeelsvertegenwoordiging (PVT), ondernemingsraad (OR), onderdeelcommissie (OC), groepsondernemingsraad (GOR), centrale ondernemingsraad (COR) en de Europese ondernemingsraad (EOR). Iedere vorm heeft zijn eigen kenmerken.


  Sancties als de bestuurder geen OR instelt

  Nieuws Wet op de ondernemingsraden (WOR) Publicatiedatum: 27-03-2024

  Iedere organisatie met 50 werknemers of meer is verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Toch voldoet niet iedere organisatie aan die verplichting. Is er vanuit de werknemers geen animo voor een OR, dan moet dat blijken uit de OR-verkiezingen. De werkgever moet de behoefte blijven peilen. Dat kan alleen als hij beschikt over een zogenaamd vrijwillig OR-reglement.


 • 3

  Hoe gaat u van start?

  Wie neemt het initiatief tot het oprichten van een OR?

  Vraag & Antwoord Werkwijze OR Publicatiedatum: 10-01-2024

  Onze organisatie heeft nog geen ondernemingsraad, terwijl dit volgens de wet wel nodig is. Wie moet het initiatief nemen om een ondernemingsraad op te richten?


  Rol van de instellingscommissie bij oprichting OR

  Tool OR-verkiezingen Publicatiedatum: 08-05-2020

  Check of de instellingscommissie alle noodzakelijke knopen heeft doorgehakt om succesvol een ondernemingsraad (OR) op te richten.


 • 4

  Welke keuzes maakt de instellingscommissie?

  Het verschil: personenstelsel of lijstenstelsel

  Nieuws OR-verkiezingen Publicatiedatum: 16-03-2022

  Tijdens de OR-verkiezingen kiezen werknemers de leden van de ondernemingsraad (OR). In het (voorlopig) OR-reglement moet staan volgens welk kiesstelsel dit gebeurt: het personenstelsel of het lijstenstelsel. Wat is het verschil tussen die twee?


  Wat is een integraal kiessysteem en kiesgroepenstelsel?

  Vraag & Antwoord Samenstelling van de OR Publicatiedatum: 24-04-2020

  Wij zijn in onze organisatie bezig met het organiseren van de verkiezingen voor een nieuwe ondernemingsraad. Nu lezen we dat we kunnen kiezen tussen een integraal kiessysteem en een kiesgroepenstelsel. Wat houdt dit in en wat is de relatie met het personen- en lijstenstelsel?


  Kiesstelsel OR-verkiezingen

  Infographic OR-verkiezingen Publicatiedatum: 14-08-2019

  De verkiezingen van een nieuwe OR gaan volgens een kiesstelsel. Er zijn twee soorten: het lijstenstelsel en het personenstelsel. De keuze voor een stelsel heeft gevolgen voor het aantal stemmen, de zetelverdeling en de berekening van de uitslag. Voor beide stelsels is een combinatie met kiesgroepen mogelijk.


  Vragen over de samenstelling van de ondernemingsraad

  Nieuws Samenstelling van de OR Publicatiedatum: 11-07-2022

  Uit hoeveel leden de ondernemingsraad (OR) bestaat, hangt onder andere af van het aantal werknemers in de organisatie. Voor de grootte en de samenstelling van de OR gelden wettelijke regels.


  OR-verkiezingen: digitaal of analoog stemmen?

  Verdiepingsartikel OR-verkiezingen Publicatiedatum: 17-02-2020

  Een digitale applicatie of toch weer met het potlood in een stemhokje? Hoe organiseert u de eerstvolgende OR-verkiezingen? Bij het maken van een weloverwogen keuze komt veel kijken. In dit verdiepingsartikel leest u de ins en outs van digitaal en analoog stemmen, zodat uw organisatie een goed geïnformeerde keuze kan maken.


 • 5

  Wat moet in het voorlopig OR-reglement staan?

  OR-reglement is basis voor functioneren ondernemingsraad

  Verdiepingsartikel Werkwijze OR Publicatiedatum: 14-10-2020

  Het OR-reglement is de basis voor het functioneren van uw OR. Vóór de oprichting van de OR en de eerste verkiezingen moet er een 'voorlopig reglement' zijn opgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de OR-verkiezingen georganiseerd moeten worden. Zonder zo’n voorlopig reglement verlopen de verkiezingen mogelijk niet volgens de regels. Het voorlopig reglement speelt vaak na de eerste verkiezingen ook nog een belangrijke rol, omdat het wordt vervangen door het definitieve reglement.


 • 6

  Wat is de rol van de vakbonden?

  De rol van de vakbond bij de OR-verkiezingen

  Verdiepingsartikel OR-verkiezingen Publicatiedatum: 10-02-2020

  Vakbonden kunnen kandidaten aandragen voor de verkiezingen van de ondernemingsraad (OR). Om dit recht te kunnen uitoefenen, moeten de vakbonden wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Naast de kandidatenlijst van de vakbond mogen werknemers ook een vrije lijst indienen. Op die vrije lijst mogen ook vakbondsleden staan.


  Maatwerkbrief toesturen voorlopig OR-reglement aan vakbond

  Tool OR-verkiezingen Publicatiedatum: 10-02-2020

  Als u een ondernemingsraad wilt oprichten, zal het de instellingscommissie een voorlopig OR-reglement moeten toesturen aan de vakbonden.


  Vakbonden vragen om kandidaten aan te leveren

  Tool OR-verkiezingen Publicatiedatum: 22-10-2019

  Gebruik deze maatwerkbrief om de vakbonden tijdig te informeren over de aankomende OR-verkiezingen binnen uw organisatie.


 • 7

  Hoe organiseert u OR-verkiezingen?

  Toolbox Organiseer rechtsgeldige OR-verkiezingen

  Toolbox | OR-verkiezingen | Publicatiedatum: 30-07-2020

  Het organiseren van rechtsgeldige OR-verkiezingen is geen eenvoudige klus. De verkiezingen moeten nauwgezet georganiseerd worden om rechtsgeldig te zijn. De toolbox helpt u bij het succesvol doorlopen van iedere stap bij de organisatie van de OR-verkiezingen.


 • 8

  Wat moet in het definitieve OR-reglement staan?

  Voorlopig en definitief OR-reglement

  Infographic Werkwijze OR Publicatiedatum: 14-08-2019

  Ondernemingsraden zijn volgens artikel 8 WOR verplicht om een OR-reglement op te stellen. Is er nog geen OR ingesteld, dan stelt een voorbereidingscommissie in overleg met de ondernemer een voorlopig OR-reglement op. Is er eenmaal een OR ingesteld, dan maakt de OR het voorlopig reglement definitief. Zowel voor het opstellen van een voorlopig en een definitief reglement als de inhoud ervan gelden regels.


 • 9

  Meer informatie

  OR basis

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Hoe brengt u nieuwe OR-collega's op de hoogte van alle OR-activiteiten? Hoeveel tijd besteedt u aan het opleiden van nieuwkomers? Of wilt u met de gehele OR een nieuwe start maken? Speciaal hiervoor is de training OR basis ontwikkeld. Tijdens deze training wordt u wegwijs gemaakt in de Wet op de ondernemingsraden (WOR), zodat u precies weet wat uw rechten en plichten zijn. Ook krijgt u zicht op uw rol binnen de medezeggenschap en de dagelijkse OR-werkzaamheden.


  OR verdieping

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Ervaren OR-leden vervullen een sleutelrol binnen de OR. Er wordt verwacht dat zij het voortouw nemen bij complexe situaties. Neem als OR een actieve bijrijdersrol in en bepaal direct of indirect de koers van uw organisatie. Tijdens de training OR verdieping leert u hoe u dit doet. Om een sterk blok te vormen binnen uw ondernemingsraad adviseren wij u om met meerdere ervaren OR-collega´s aan deze training deel te nemen.