Hoe beoordelen we een adviesaanvraag over joint venture in het buitenland?

22 juli 2019

Onze bestuurder wil een joint venture starten in Roemenië en de productie deels daarheen verhuizen. Hoe moeten we de adviesaanvraag beoordelen?

Een joint venture is een nieuwe onderneming die voor gezamenlijke rekening en risico samen met één of meer andere ondernemers wordt opgericht. In uw geval is al duidelijk dat dit ten koste zal gaan van de werkgelegenheid hier. De productie wordt immers deels verplaatst naar Roemenië en het is onwaarschijnlijk dat de werknemers dan mee verhuizen. Het gaat hier dus om een ingrijpend besluit dat bovendien op termijn tot verdere afbraak van de productiecapaciteit in de Nederlandse onderneming kan leiden. Daarnaast is het oprichten van een nieuw bedrijf nooit zonder risico, ook al wordt dat gedeeld met de andere oprichter(s). Laat u daarom in geen geval opjagen in uw menings- en adviesvorming. Zo’n belangrijk besluit vraagt om een gedegen voorbereiding. Overweeg een deskundige in te huren die het voorgenomen besluit en de onderliggende stukken beoordeelt. Neem contact op met de vakbonden die leden hebben in uw organisatie en werk zo goed mogelijk met hen samen.

Redenen

Het minste wat u mag verwachten is een goed sociaal plan voor degenen die hun baan verliezen. Bekijk wel eerst de redenen achter dit voornemen. Gaat het om verlaging van de productiekosten of om een betere afzetmarkt? Voer intensief overleg met de bestuurder over de noodzaak van de uitbesteding. Maak afspraken over de werkzaamheden die dit betreft.