Mag de ondernemingsraad (OR) beslissen het aantal zetels te verhogen?

23 augustus 2021

Onze organisatie is flink gegroeid. Daarom wil onze OR het aantal zetels uitbreiden. Onze bestuurder is daar echter geen voorstander van. Mag de OR het aantal zetels toch uitbreiden?

Het aantal zetels in uw OR hangt af van het aantal personen dat werkzaam is in uw organisatie. Dit is wettelijk bepaald. In artikel 6, lid 1 WOR staat concreet uit hoeveel zetels uw OR moet bestaan bij een bepaald aantal werkzame personen. Zolang uw OR zich aan de bepalingen in de WOR houdt, kan uw bestuurder daar dus niets tegenin brengen.

Dit is anders als uw OR meer of minder leden wil aanstellen dan de WOR voorschrijft. Volgens de WOR is dit toegestaan als uw bestuurder hiermee akkoord gaat. Uw bestuurder heeft hierbij een vetorecht. Weigert uw bestuurder het aantal zetels aan te passen, dan kan uw OR daar niets aan doen. Als hij wel akkoord gaat met een afwijkend aantal leden van uw OR, dan moet u deze afspraak vastleggen in uw OR-reglement.

Zittingstermijn

Houd er rekening mee dat uw OR het aantal zetels alleen met ingang van de nieuwe zittingstermijn mag aanpassen. Beoordeel dus ruim voordat uw OR nieuwe verkiezingen organiseert of het aantal zetels nog in lijn is met de omvang van uw organisatie.

Tel daarbij niet alleen de werknemers mee die een (vaste of tijdelijke) arbeidsovereenkomst met uw werkgever hebben, maar ook ingehuurde werknemers die langer dan 24 maanden in uw organisatie werken. Zij vallen namelijk ook onder het begrip ‘werkzame personen’.